tisdag 19 februari 2013

"Kronvittnen"

Jag har i dag diskuterat frågan om så kallade kronvittnen ska införas i Sverige. Den Moderata trygghetsarbetsgruppen har genom justitieminister Beatrice Ask (M) presenterat ett sådant förslag tidigt i morse. Jag har uttalat mig i frågan i P1-Morgon där jag debatterade med advokaten Johan Eriksson. Därefter har jag uttalat mig i P1 Morgonekot och i någon senare upplaga av Ekot. Här är ytterligare en annan upplaga av Ekot.

Förslaget motiveras på följande sätt: För att underlätta utredningen av brott bör det övervägas om gärningsmän som under vissa förhållanden bidrar till att utreda brott de själva är inblandade i kan få viss reduktion av det straff som annars hade ådömts honom eller henne. Detta under förutsättning att en reduktion av straffet inte kan uppfattas som stötande eller anses förringa något väsentligt motstående intresse.

Sänkt straff skulle även kunna komma i fråga när en gärningsman under vissa förhållanden har bidragit vid utredningen av allvarlig brottslighet som andra misstänks för. Allvarlig brottslighet som till sin karaktär är organiserad är ofta svårutredd eftersom många som kommit i kontakt med sådan brottslighet inte vågar eller vill berätta om den. Den som bidrar till att sådan allvarlig brottslighet klaras upp bör i vissa fall kunna få ett mildrat straff för sin egen brottslighet. Liknande möjligheter finns i våra grannländer Danmark och Norge

Ett antal tidningar har skrivit om kronvittnesförslaget under dagen. Denna uppräkning av olika tidningar är inte uttömande.

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, GP, Helsingborgs Dagblad, Västerbottens-Kuriren, Skånskan.se, Skånskan.se (annan variant), Norrköpings Tidningar, Norrbottens-Kuriren, Helagotland.se, Laholms Tidning.se, Kristianstadsbladet, UNT.se, Ystads Allehanda, Metro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar