onsdag 20 februari 2013

Mer om "kronvittnen"

Diskussionen om Moderata trygghetsarbetsgruppens förslag om så kallade kronvittnen fortsätter på flera ledarsidor i dag. Ett viktigt påpekande i sammanhanget är att flera kritiker i gårdagens nätartiklar och dagens papperstidningsartiklar - såsom Roberth Nordh och Leif Silbersky - verkar utgå från att det är någon form av "plea bargaining-system" efter amerikanska mått som har föreslagits. Så är ju inte fallet. Den som faktiskt plockade upp poängen med förslaget var, såvitt jag kunde se, Sven-Erik Alhem.

Med tillämpning av dagens regler finns det en mycket liten möjlighet att få strafflindring av så kallade billighetsskäl om man bidrar till utredningen av brott. Förslaget innebär en utredning av möjligheterna att utöka möjligheten att medge strafflindring i vissa fall.

Sydsvenskans huvudledare behandlar den aktuella frågan. Man noterar särskilt följande: "Och som Anti Avsan (M), ledamot i justitieutskottet, också påpekade i P1-morgon: vittnesmål och uppgifter från personer som själva är inblandade i kriminella aktiviteter måste alltid behandlas med särskild skepsis av domstolarna. "

Ledaren i Dagbladet behandlar också förslaget. Rubriken ger uttryck för den självklara och mycket viktiga rättsliga grundprincipen att det är viktigt att döma skyldiga men än viktigare att inte döma oskyldiga. Denna grundprincip hade kunnat uttryckas ännu starkare till förmån för att oskyldiga inte ska dömas.

Ledaren i Helsingborgs Dagblad intar en positiv inställning till förslaget: Man skriver bland annat följande:

"I P1-morgon i går utvecklade Anti Avsan (M), ledamot i justitieutskottet, idén. Han menade att förslaget inte är lösningen på alla problem, men att det kan bidra till framsteg i kampen mot organiserad brottslighet. De uppgifter som lämnas ska styrkas med annan bevisning, och därför äventyras inte rättssäkerheten, resonerar Avsan.

Avsan drog också uppmärksamhet till betydelsen av avhopparverksamhet, och behovet av att förstärka personskyddet för den som utsätts för hot.

Det är rätt att söka efter åtgärder som borgar för både effektivitet och rättssäkerhet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar