söndag 17 februari 2013

Narkotika ett hot mot global stabilitet

Narkotikahandel och smuggling har blivit ett alltmer omfattande och svårbekämpat globalt problem. Narkotikaframställning, smuggling, distribution och försäljning har utvecklats till en omfattande kriminell verksamhet som på många håll har industriell karaktär. Narkotikan korsar gränser och utgör ett växande hot mot stabilitet och säkerhet i många länder med bräckliga demokratier.

Inget land kan bekämpa narkotikahandeln på egen hand och i alla länder påverkas människor och samhällsstrukturer mer eller mindre. Alla länder är beroende av regionalt och internationellt samarbete i kampen mot narkotika och organiserad brottslighet. Detta är för övrigt ett prioriterat område för FN.

Vi parlamentariker som har internationella uppdrag har ansvaret för den rättsliga ramen i våra respektive hemländer och det är viktigt att vi som företrädare för befolkningen i våra länder också bidrar till att värna förutsättningarna för fungerande demokratier runt om i världen.

Brottsförebyggande insatser som syftar till åtgärder mot den globala narkotikahandeln är nära anknutna till kampen mot korruption, fattigdomsbekämpning och kampen för mänskliga rättigheter. I länder där växter för narkotikaframställning odlas i stället för matgrödor måste alternativa utvecklingsprojekt sättas i gång. Ett exempel kan vara att hjälpa små bönder på landsbygden för att minska sitt beroende av inkomster från opiumvallmo och kokabuskar.

Min avsikt är att föra upp denna fråga på Interparlamentariska Unionens agenda senare i vår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar