tisdag 12 februari 2013

Sociala mediers betydelse för demokratiutveckling

I morgon bitti anordnar den svenska delegationen till Interparlamentariska Unionen ett seminarium om användandet av sociala medier. Seminariet äger rum mellan kl. 08.00 och 09.00.

Seminariets övergripande frågeställning är följande: Är ett fritt och öppet Internet en mänsklig rättighet – eller behövs det mer riktlinjer och uppförandekoder?

Seminariet presenteras på följande sätt:
"Tema
Sverige är starkt engagerat för ett fritt och öppet Internet och ser det som en mänsklig rättighet, ett verktyg för att öka medborgarnas engagemang och därmed stärka demokratin. Det finns dock röster som menar att användandet av sociala medier bör regleras och att riktlinjer och uppförandekoder bör införas. Denna diskussion finns även i riksdagen. Har parlamenten rätt att reglera användandet av sociala medier vid parlamentariska möten eller kan det ses som censur?
Bakgrund
Balansgången är smal mellan rätten till yttrandefrihet å ena sidan och behovet av ansvarskrävande gentemot medier, journalister och användare av sociala medier å andra sidan. Riksdagens IPU-delegation kommer vid IPU:s församling i Quito, under mars 2013, att diskutera detta ämne och en resolution kommer att antas. Behövs regler och riktlinjer för att kunna utkräva ansvar gentemot medier i allmänhet men även mot användare av sociala medier i synnerhet? En diskussion om ”mobilförbud” vid vissa möten i riksdagen har tidigare aktualiserats.
 
Inledare
Olof Ehrenkrona, ambassadör och författare, ”MR Online”
 
Yasmine El Rafie, journalist och utvecklingsredaktör för sociala medier på Sveriges Radio, medlem av Journalistförbundets Yttrandefrihetsgrupp
 
Moderator
Anti Avsan (M), ordförande för den svenska IPU-delegationen
 
Program
7:45 Kaffe
8:00 Anföranden och frågor
8:30–09:00 Diskussion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar