fredag 22 februari 2013

Våld och hot i arbetslivet

I onsdags medverkade jag under ett seminarium anordnat av stiftelsen Tryggare Sverige. Temat för det aktuella seminariet var "Våld och hot i arbetslivet". I anslutning till seminariet presenterades en kartläggning av våld och hot på Försäkringskassan. Andra frågor som aktualiserades var situationen för den som driver en bensinstation. I den delen belystes särskilt problemet med personer som smiter efter tankning och svårigheten att få sådana personer lagförda. Slutligen talades det om sitationen för den som bedriver verksamhet i tunnelbanan; närmare bestämt MTR.

Efter seminariet blev jag intervjuad. Intervjun finns att tillgå på Tryggare Sveriges hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar