söndag 10 februari 2013

Medicinsk marijuana gynnar knarkkartellerna

Efter en veckas uppehåll i bloggandet är jag nu tillbaka efter en studieresa (med Justitieutskottet) till Los Angeles i Kalifornien. Min avsikt är att skriva några inlägg här på bloggen om intrycken från alla våra studiebesök och möten.

Jag ska börja med frågan om så kallad medicinsk marijuana.

I Sverige ser vi en tilltagande liberal strömning när det gäller narkotikamissbruket. Företrädare för intresseorganisationer för olika typer av narkotikamissbrukare gör i många fall gällande att narkotika inte skulle vara speciellt farligt för "brukaren" och till och med att viss narkotikanvändning skulle kunna medföra olika former av postiva - och medicinskt önskvärda - effekter.

Man kan nog med visst for säga att alla typer av narkotika medför fysiologiska och psykiska effekter. I vissa fall är effekterna även medicinskt motiverade, som exempelvis morfin för smärtlindring, inom sjukvården, men hur är det då med medicinsk marijuana som är tillåtet på delstatsnivå i Kalifornien och i vissa andra delstater i USA?

På federal nivå är marijuana förbjudet och det pågår, som inom en del andra områden, en kamp mellan regelverken på de olika nivåerna. Enligt några detectives vid Los Angeles Police Departements (LAPD) Drug Division är allt "snack om marijuanans positiva effekter" mest struntprat. Om man fått en ordination är det lätt att gå till en dispensary för att köpa marijuana. Å andra sidan går det i många fall också att köpa annan narkotika där.

Exempel på en skylt som stod utställd på strandpromenaden i Venice beach, Los Angeles.

Bilden avseende problemen med marijuana är entydig mellan LAPD, FBI och US Customs and Border Protection. I Mexico finns det ett förhållandevis stort antal knarkkarteller och basen i deras verksamhet är marijuana. Mellan knarkkartellerna pågår krig. Det handlar om makt, inflytande, marknader och territorium. I det kriget har någonstans mellan 60.000 och 100.000 människor dödats. Leveranser av narkotika och brottsligheten kommer att fortsätta så länge marijuana används av människor. Detta oavsett om leveranserna sker till en illegal marknad eller till så kallade dispensaries. I de delstater där dispenserys förekommer hotas och mutas tjänstemän och politiker i syfte att fler dispensaries ska tillåtas. På så sätt kan marknaden för knarkkartellerna utökas.

I San Diego ingrep District Attorney mot de dispensaries som fanns där genom att hävda att dessa stred mot reglerna om zooning (ungefär detaljplaneregler eller områdesbestämmelser som i Sverige finns i plan- och bygglagen). Många skrattade åt detta men District Attorney fick stöd av US Attorney, som agerar med utgångspunkt från federala regler. US Attorney skickade förelägganden, till de fastighetsägare som hyrde ut till dispensaries, med innebörd att fastighetsägarna skulle se till att dessa marijuana-dispensaries avvecklade sin verksamhet annars skulle fastigheterna förverkas. Detta resulterade i att det inte längre finns några dispensaries kvar i San Diego. Verksamheten upphörde dock inte utan bedrivs numera genom att marijuanan levereras hem till "de behövande".

Exempel på annons avseende hemleverans av marijuana i en gratistidning (motsvarande Metro) i San Diego.

Kampen mot medicinsk marijuana fortsätter åtminstone på federal nivå i USA. Utifrån vårt svenska ofta ganska naiva perspektiv - utan bakgrundskunskaper om vad narkotikahanteringen kostar i form av människoliv och lidande - finns det en del lärdomar att dra. Till detta kan läggas att det under den konferens som World Forum Against Drugs (WFAD) anordnade i Munchenbryggeriet i Stockholm förra våren presenterades statistik som visade att missbruket av marijuana och cannabis ökat kraftigt på platser där medicinsk marijuana varit tillåtet på delstatsnivå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar