torsdag 31 januari 2013

Helgavskiljning och elektronisk övervakning

I går medverkade jag i radioprogrammet Nordegren & Epstein i P1. Anledningen var det förslag om helgavskiljning, av ungdomar som begått brott, som presenterades av statsminister Fredrik Reinfeldt i tisdags. Jag skrev om detta här på bloggen samma dag under rubriken "Anpassade påföljder för unga lagöverträdare".

Påannorseringen till programmet i den del som avser "helgavskiljning" ser ut på följande sätt:

"Ska stökiga ungdomar mellan 15 och 17 kunna sättas i husarrest därhemma utrustade med fotboja? Det var ett förslag som statsminister Fredrik Reinfeldt lanserade i går. Hur smart är det egentligen? Anti Avsan, rådman och riksdagsledamot för Moderaterna samt Maria M Stenergard (M), Barn och utbildningsnämnden i Kristianstad medverkar."

Påföljdsutredningen har lämnat förslag som i allt väsentligt motsvarar förslaget från Moderaternas trygghetsarbetsgrupp. I Påföljdsutredningen, där man har valt att kalla den föreslagna påföljden för ungdomsövervakning, anges följande:
 
Vi föreslår att det införs en ny ungdomspåföljd kallad ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i de situationer där vare sig ungdomsvård, ungdomstjänst eller kontaktskyldighet för unga är en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion och alltså användas vid förhållandevis allvarliga brott.
 
Påföljden ska vara 

#   behandlingsinriktad
#   intensiv
#   innefatta tydliga inskränkningar i den unges rörelsefrihet
 
Statens institutionsstyrelse ska vara huvudman för påföljden. Ungdomsövervakning ska pågå under lägst sex månader och högst ett år, beroende på brottets allvar.
 
En verkställighetsplan ska upprättas. Den ska reglera frågor om den unges boende, skolgång, sysselsättning och fritid, missbruksbehandling, annan vård och behandling eller andra motsvarande åtgärder som syftar till att den unge ska avhålla sig från brott och annars utvecklas gynnsamt.

Den unge ska ha skyldighet att regelbundet träffa en särskilt utsedd koordinator.
 
I påföljden ska ingå antingen ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter eller andra motsvarande inskränkningar i friheten, exempelvis förbud att vistas på vissa platser eller inom vissa områden. Frihetsinskränkningarna ska kunna kontrolleras bl.a. med hjälp av elektroniska hjälpmedel. De frihetsinskränkande inslagen ska kunna trappas ned om den unge följer övriga delar av verkställighetsplanen.
 
Här finns en länk till det aktuella radioprogrammet.
 
Här finns en länk till band 3 i Påföljdsutredningen. Det nu aktuella förslaget behandlas i kapitel 27.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar