onsdag 30 januari 2013

Debatt om särskild utlänningskontroll

Jag har i dag deltagit i en debatt i riksdagen avseende regeringens årliga redovisning avseende tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll.

När man diskuterar den aktuella lagen gäller det att sätta den i sitt sammanhang. Av den anledningen finns det skäl att beskriva lagstiftningens funktion lite närmare. Under debatten sade jag bland annat följande:

"När det gäller lagstiftningen som sådan är den för staten ett redskap bland väldigt många andra för att kunna motverka sådant som möjligen kan kallas den allra allvarligaste brottsligheten - terrorism. Lagens syfte är att förhindra att terroristdåd utförs eller planeras i Sverige, och den ger möjlighet till utvisning på dessa grunder samt i vissa andra fall när det gäller hot mot rikets säkerhet. Lagstiftningen anknyter till EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism, och förutsättningen är att den ska tillämpas endast i mycket allvarliga fall. Man kan fråga sig varför.

För att lagen ska vara tillämplig krävs nämligen inte att det föreligger konkreta bevis för ett visst brott. Om det finns konkreta bevis för ett visst brott, som även kan avse osjälvständiga brottsformer, hanteras ärendet enligt vanliga straffprocessuella regler. Det är alltså en bevislättnad, kan man säga, för att kunna komma åt den allra allvarligaste brottsligheten - just för att undvika dess effekter."

Här finns en länk till mitt anförande i riksdagens protokoll. Gå in under protokoll och scrolla ned till anförande 22. Det är också möjligt att se en webb-tv-utsändning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar