torsdag 10 januari 2013

Skärpta straff för unga lagöverträdare

I dag presenterades ytterligare ett förslag från den moderata trygghetsarbetsgruppen. Utgångspunkten är att påföljderna för ungdomar i åldern 18-21 år i princip ska vara desamma som för vuxna. Arbetsgruppen föreslår därför att det som i vissa sammanhang kallas ”ungdomsrabatt” för gärningsmän som är 18 år eller äldre antingen tas bort eller modifieras.

Formellt sett är det två påföljder som utgör straff. Det är böter och fängelse. Om någon ska dömas för ett visst brott och resultatet av påföljdsvalet leder till att fängelse ska väljas ska straffet, enligt den grundläggande straffmätningsbestämmelsen (29 kap. 1 § brottsbalken), med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde.

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.

En grundläggande princip som bör nämnas i detta sammanhang är att lika fall ska bedömas lika. Det är vad som menas med en ”enhetlig rättstillämpning”.

Är det fråga om en ung lagöverträdare (yngre än 21 år) ska ytterligare ett steg tas genom att ett straffmätningsvärde ska fastställas. Avdraget från vad straffet hade blivit för en vuxen person blir den åldersrelaterade ”ungdomsrabatten”. Enligt praxis reduceras strafftidens längd i proportion till den tilltalades ålder. En 18-åring får i regel sin strafftid halverad, medan en 20-åring normalt kan räkna med en straffnedsättning mellan 20-30 procent.

Att 21 år ursprungligen valdes som gräns sammanhänger med att detta tidigare var myndighetsåldern. Numera gäller dock 18 år som myndighetsålder. Den som har fyllt 18 år i dag förväntas ta allt ansvar själv som följer med det förhållandet att man har blivit myndig. Detta innebär rimligtvis också att den som har fyllt 18 år borde kunna ta ett större straffrättsligt ansvar för sina gärningar.

När det gäller ungdomar i åldern 15-18 år måste målsättningen fortfarande vara att döma till en påföljd som är anpassad efter ålder och mognad.

I åldersgruppen 18-21 år finns i dag ofta vanekriminella personer. Att dessa ges ”ungdomsrabatt” om och om igen på grund av sin ålder framstår många gånger som stötande.

Samhället måste bli bättre på att förebygga brott bland unga. Utgångspunkten måste vara tidiga, tydliga och brottsförebyggande ingripanden mot unga lagöverträdare. Det handlar både om straffskärpningar och bättre samverkan mot missbruk av narkotika och alkohol bland ungdomar och en hel del annat. Alldeles för många som är unga i dag upplever att det inte händer tillräckligt mycket när någon har begått brott. Här behövs det verksamma förändringar.

Aftonbladet, moderat.se, Riksdag & Departement, ReactNow

4 kommentarer:

 1. "Det handlar både om straffskärpningar och bättre samverkan mot missbruk av narkotika och alkohol bland ungdomar [...]"

  För att motarbeta missbruket måste bruket minskas, något som beträffande alkoholen moderaterna inte gjort sig kända för att engagera sig i.

  SvaraRadera
 2. Alla som är över 18 år och gör ett brott då ska få stå för det sen om det innebär ett fängelse straff eller samhälltjänst och vård spelar ingen roll. Det gäller även poliser!!! som missbrukar sin makt i bland, poliserna kan dom med eller hur? Du borde ju veta som har jobbar som polis!!!!

  SvaraRadera
 3. Typiskt att (M) vill höja straffen med längre straff, sätt dit buset med långa straff så dom får sig en läxa.... När dom kommer ut då ska dom få nån hjälp eller ska dom kastas ut på gatan? Så dom gör nya brott? är det du vill Anti Avsan? Hoppas verkligen att (M) o Alliansen åker bort i nästa val 2014.

  SvaraRadera
 4. Efter att ha arbetat som polis under många år, varit politiker i socialnämd och dömt i ungdomsbrottmål vet jag betydelsen av att försöka bryta en kriminell bana så tidigt som möjligt. En skiljelinje för ungdomar som begår brott är ofta när man efter att ha fyllt 18 för första gången riskerar ett (relativt sett) längre fängelsestraff för ett brott. För vissa blir det ett uppvaknande som gör att den kriminella banan bryts medan andra fortsätter att begå brott. Jag anser att det är viktigt att aldrig ge upp hoppet. Man måste ha en tilltro till att människor har möjlighet att påverka sin egen situation åtminstone om de får hjälp. Alla människor måste ha möjlighet att göra nya och bättre livsval vilket gagnar både dem själva och samhället.

  SvaraRadera