måndag 28 januari 2013

Arbetslinjen viktig för en bra pension

Om fler arbetar blir utfallet från pensionssystemet bättre. Omkring 90 % av pensionstillgångarna är beroende av hur det går för Sverige. Det är bara en liten del som utgör buffertfonder. Människor blir generellt allt friskare och lever längre därför är det också rimligt att människor också är yrkesverksamma en längre tid. 

Det finns en risk för att pensionerna blir lägre över tid om vi inte arbetar högre upp i åldrarna och träder in på arbetsmarknaden tidigare. Ungdomar etablerar sig senare på arbetsmarknaden i dag jämfört med tidigare.
 
Helt avgörande för utfallet ur pensionssystemet är stabila statsfinanser och att arbetslinjen stärks så att fler arbetar och bidrar till växande pensioner. Just i detta sammanhang är jobbskatteavdraget viktigt – det gör att fler arbetar. Detta kommer därmed också pensionärerna till del eftersom utfallet från pensionssystemet då blir högre.
 
Alliansregeringen har sänkt skatten för pensionärer 4 gånger och med nästan 14 miljarder kronor sedan 2006. Skatten på pension är därmed rejält lägre i dag jämfört med situationen 2006. Under sina senaste 12 år vid makten sänkte Socialdemokraterna inte skatten på pensioner en enda gång.
 
Alliansregeringens politik har inneburit att de allra flesta pensionärer har fått mer pengar i plånboken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar