måndag 7 januari 2013

Investeringsstöd för solceller

Regeringen har tidigare beslutat att förnya stödet för installation av solceller. I budgeten för 2013 har det därför avsatts ytterligare 210 miljoner kronor för perioden 2013 till 2016.
Det aktuella stödet har funnits sedan 2009 och riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner och det har blivit mycket framgångsrikt. Kostnaderna för att utveckla solceller har under de senaste åren minskat dramatiskt och statistiken från investeringsstödet visar att kostnaden per installerad kilowatt el har halverats från 2009 till 2012.
 
För att fler ska kunna få del av stödet har regeringen justerat stödandelen. Förändringen genomförs också för att återspegla de lägre kostnaderna för att installera solceller. Från och med den 1 februari 2013 kommer stödet till solceller ligga på 35 procent av kostnaden.

Solenergin är underutnyttjad och väl lämpad för småskalig energiproduktion. Solen är en energikälla som aldrig sinar och så länge den finns tillgänglig kommer det också att finnas liv på jorden. Det pågår en snabb utveckling av solcellstekniken och investeringsstödet bidrar till detta samtidigt som det ökar möjligheten att installera solceller.

Ansökan om att få ta del av solcellsstödet görs till Länsstyrelsen. För den som redan ansökt om stöd och slutfört sitt projekt före den 1 februari 2013 gäller de tidigare villkoren. Ansökningar som lämnats in men som Länsstyrelsen inte har beslutat om ännu hanteras enligt den nya förordningen.

Här finns en länk till Energimyndighetens hemsida där man ladda ner blanketter och läsa mer om solcellsstödet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar