söndag 27 januari 2013

Situationen på arbetsmarknaden

I december månad 2012 såg situationen på arbetsmarknaden ut på följande sätt:
Arbetslösheten för personer mellan 15-74 år låg på 7,4 procent. I december 2011 var motsvarande siffra 7,1 procent. Arbetslösheten har således beklagligtvis ökat något.

Antal sysselsatta i åldrarna 15-74 år var 4.663.000 personer. I december 2011 var motsvarande siffra 4.622.000. Antalet sysselsatta har ökat något. Även sysselsättninggraden för personer i åldrarna 15-74 år har ökat något. I december 2012 var sysselsättningsgraden 65,4 procent jämfört med 65,1 procent i december 2011.

Varslen här ökat till 5.695 personer jämfört med 4.838 personer i december 2011.

Antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen var 40.860  jämfört med 49.477 i december 2011.

Arbetslösheten är en stor utmaning som Moderaterna prioriterar högt. Samtidigt är det viktigt att sätta in frågan om arbetslösheten i ett bredare perspektiv. Trots den ekonomiska krisen har sysselsättningen ökat med drygt 200.000 personer mellan 2006 och 2012. Sysselsättningen har också utvecklats bättre än i de flesta andra EU-länder.

Att arbetslösheten ökat beror delvis på att nya grupper tillkommit på arbetsmarknaden. Grupper som förr var förtidspensionärer, sjukskrivna och nyanlända och som fick sin försörjning från kommunen, har genom Alliansregeringens reformer kommit närmare arbetsmarknaden och är nu inskrivna hos och får hjälp på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt som det är positivt att arbetskraftsdeltagandet ökar får det genomslag i högre arbetslöshetssiffror och dessutom har en förskjutning mot mer utsatta grupper skett bland dem som är arbetslösa.

1 kommentar:

  1. Man får väl hoppas att aliansen känner sig nöjda med arbetslinjen.
    Mig har den förbannade skiten drivit till utmattningssyndrom, panikångest, depressioner och sjukskrivning och jag blir nog aldrig mig själv igen. Bra jobbat!

    SvaraRadera