fredag 4 januari 2013

RUT och ROT är viktiga reformer

Moderaternas och Allianspartiernas grundläggande syfte med RUT- och ROT-avdragen är att göra svarta jobb vita och att därutöver - såvitt avser RUT - att öppna en ny marknad för tjänsteföretag. Av de tusentals personer som i dag jobbar med hushållsnära tjänster kommer många från en situation där de har varit arbetslösa. Detta är en viktig aspekt av RUT-reformen.

Samhället i stort är vinnare när det gäller RUT-avdraget. Reformen genererar ökade skatteintäkter och lägre utgifter för arbetslöshetsersättning. Både RUT- och ROT-reformerna ger tillbaka mer pengar till statskassan i form av skatteintäkter än vad de kostar. En skattekrona i RUT-avdrag ger skatteintäkter mostvarande 1 krona 14 öre, medan en skattekrona i ROT-avdrag ger skatteintäkter motsvarande 1 krona 40 öre. Enligt beräkningar har RUT och ROT-avdragen bidragit till minst 24 000 nya heltidsjobb. RUT-avdraget bidrar även till att det skapas fler nya och växande företag samt till en mer dynamisk arbetsmarknad. Detta kommer att påverka samhället på ett positivt sätt även på längre sikt.
 
För den enskilda människan ger möjligeheten till RUT-avdrag glädjande effekter. Förhoppningsvis får många av de barnfamiljer som utnyttjar avdraget mer tid över till att umgås med barnen då de inte måste prioritera städning av hemmet framför att umgås med sina barn. Men framför allt har RUT-reformen bidragit till att många människor som tidigare har varit arbetslösa nu har fått en anställning som medför trygghet i vardagen i form av lön, framtida pension, rätt till sjukpenning och arbetsrättslig trygghet. Därutöver tillkommer det positiva som nya personliga kontakter i form av arbetskollegor och kunder innebär.

Här nedan finns ett antal olika länkar med fakta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar