lördag 26 januari 2013

Det behövs fler jobb

Att människor ska ha ett jobb att gå till är en oerhört viktig fråga som är avgörande för att klara finansieringen av välfärden i framtiden. Jobben är därför den viktigaste frågan för Moderaterna och målet är full sysselsättning.
 
Fler människor i arbete minskar klyftorna i samhället och säkrar en uthållig finansiering av välfärden. Med jobb kommer också gemenskap, trygghet och känslan av att vara behövd.

Tack vare Alliansregeringens arbetslinje och ansvarsfulla ekonomiska politik har den svenska tillväxten och sysselsättningen utvecklats bättre än i de flesta andra EU- länder. Därför har vi nu ett unikt läge med utrymme för offensiva framtidssatsningar när andra länder tvingas till skattehöjningar, nedskärningar och åtstramningar.

Tillsammans med de övriga Allianspartierna görs viktiga framtidsinvesteringar för fler jobb inom områdena infrastruktur, forskning och innovationer. Härutöver sker det förbättringar i villkoren för svenska företag samtidigt som insatserna stärks för att sänka trösklarna och skapa ännu fler vägar in på arbetsmarknaden, inte minst för unga människor.
 
Mot Alliansregeringens arbetslinje står Socialdemokraterna med skattehöjningar och ökade bidrag som försämrar jobbtillväxten i ett konjunkturkänsligt läge.
 
Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga, höja restaurangmomsen kraftigt och försämra RUT-avdraget, vilket försämrar arbetsmarknadsläget för unga och utrikes födda. Mellan 2006 och 2012 har, trots krisen på många håll i världen, sysselsättningen i Sverige ökat med drygt 200.000 personer. Sysselsättningsgraden har ökat i åldersgruppen 20-64 år. Detta innebär samtidigt att det samlade utanförskapet har minskat med drygt 200.000 personer efter att Alliansregeringen tillträdde 2006. Utanförskapet är nu det lägsta sedan 1990.
 
Om vår svenska arbetsmarknad hade utvecklats på samma sätt som i övriga EU hade 180.000 färre varit sysselsatta. Slutsatsen är att ansvarsfull politik ger resultat.

1 kommentar:

  1. Ja lite tokigt är det att de rödgröna vill ha mer än dubbel momsats på mat från restaurang jämfört med alla andra som säljer mat. Kan vi inte behålla den enhetliga momsen på mat vi nu fått så att alla som säljer en produkt får samma moms på den även i fortsättningen. Hoppas du jobbar för att närlagat inte återigen ska straffskattas. Så att alla som säljer en sallad eller pizza får samma moms på den. salladsbaren behöver kunna konkurera med livsmedelsbutiken på lika villkor.

    SvaraRadera