fredag 11 januari 2013

Organiserat tiggeri hjälper inte tiggarna

Skriver i en replik på debattsidan i Aftonbladet om tiggeri. Artikeln fanns i gårdagens papperstidning och har lagts ut på nätversionen i dag.

Den 7 januari lades en debattartikel ut på Aftonbladets nätversion. Artikeln har rubriken "Ett förbud mot tiggeri slår mot de fattigaste"och är lite rörig. Den handlar om ett antal olika saker förutom att skribenterna antyder - genom att hänföra sig till förslag som kommer från andra håll - att Moderaterna och justitieministern skulle ha någon form av dold agenda.

För det första finns det inte något moderat förslag om att tiggeri som sådant ska förbjudas. Att själv be andra om hjälp alldeles oavsett om det är någon äldre person som behöver hjälp för att gå upp för en trappa eller om det är någon som frågar efter en slant för att man inte har tillräckligt med pengar måste vara fritt för den enskilde att göra. Om tiggeri utförs på ett särskilt påträngande sätt eller utförs på ett för människor irriterande och uppseendeväckande sätt skulle det med dagens regler kunna rubriceras som ofredande respektive förargelseväckande beteende. Detta handlar dock om hypotetiska ytterlighetsfall och inte om tiggeri i allmänhet och dessutom är det inte tiggandet i sig som konstituerar ett brott utan hur en aktuell person i ett sådant fall uppför sig i övrigt.

Det jag lyfter fram särskilt i min artikel är att det inte kan vara rimligt att någon i en utsatt ställning, oavsett etnisk bakgrund, utnyttjas för någon annans vinning. Framför allt om detta sker mot någons egen vilja. Det är också ointressant om något sådant sker inom ramen för en så kallad storfamilj eller släkt eller något annat typ av sammanhang.

Det har blivit allt vanligare att människor tigger. Den som har en ambition att hjälpa den enskilde tiggaren vet många gånger inte att det man lämnar till tiggaren till slut hamnar hos den som står bakom verksamheten. Att det är någon som organiserar verksamheten och som tar pengarna hjälper knappast den enskilde tiggaren.

Här finns en länk till artikeln jag har replikerat på.

Här finns en länk till min replik.

1 kommentar: