onsdag 9 maj 2012

Mer om plan- och bygglagen

Häromdagen skrev jag något här på bloggen beträffande Veronica Palms artikel på SvD:s Brännpunkt med rubriken "Plan- och bygglagen bör rivas upp". I dag har bostadsministern, Stefan Attefall (KD), svarat på Veronica Palms artikel. Repliken har följande rubrik "Palms nyvunna insikt är välkommen".

I repliken redogör Stefan Attefall för det arbete som för närvarande - på regeringens initiativ - bedrivs på plan- och bygglagens område. Han sågar idén om en ny parlamentarisk utredning, vilket för övrigt även Sveriges Byggindustrier tidigare har gjort i ett pressmeddelande.

Det återstår ett antal problem att lösa när det gäller planprocesser men även beträffande vissa andra delar av plan- och bygglagen. Samtidigt bör man notera att det också har blivit - typiskt sett - ett svårare och mer omfattande arbete med att få fram detaljplaner. Det är åtskilliga intressen som ska beaktas och många frågor som måste hanteras. Det finns skäl att återkomma till dessa frågor framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar