söndag 13 maj 2012

Inställningen till hyresrätter

Hyresrätten är en mycket viktig boendeform som är nödvändig för en flexibel och välfungerande arbetsmarknad och den passar många människors behov och önskemål. Moderaterna och Alliansregeringen har genomfört flera reformer för att stärka hyresrättens ställning och för att hyresmarknaden ska fungera bättre. Förutsättningarna för att bygga och äga hyresfastigheter har förbättrats.

En fungerande hyresmarknad

Vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för att det ska byggas fler hyresbostäder i Sverige.
Tillsammans med bostadsmarknadens parter har Alliansregeringen arbetat fram nya regler för de kommunala bostadsaktiebolagen och nya hyressättningsregler, som gäller från och med den 1 januari 2011. Hyresgästerna har samtidigt fått en ny skyddsregel som ska motverka kraftiga hyreshöjningar.

På regeringskansliet ser en utredare just nu över hur de olika boendeformerna behandlas och hur hyresrättens villkor generellt kan förbättras. På Finansdepartementet pågår en utredning som ska se över hyresrättens skattevillkor. Långsiktigt goda och förutsägbara villkor är av stor betydelse för att fler ska vilja investera i, äga och förvalta hyresbostäder. Moderaterna vill skapa förutsättningar som leder till att fler hyresrätter produceras. Vi kommer därför att fortsätta arbetet med hur hyresrätten kan utvecklas och göras ännu mer attraktiv.

Vad anser Moderaterna om marknadshyror?

Moderaterna vill inte ha marknadshyror. Det är viktigt att klargöra att varken Moderaterna eller Alliansregeringen har någon ambition att lägga fram förslag som leder till marknadshyror eller som tillåter att hyrorna höjs så kraftigt att människor får svårt att bo kvar i sina bostäder.
Moderaterna värnar bruksvärdessystemet

Vi vill ha ett fungerande bruksvärdessystem, som utgör ett viktigt skydd för hyresgästerna mot oskäliga hyreshöjningar och för att hyresgästerna ska känna trygghet när det gäller framtida boendekostnader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar