tisdag 29 maj 2012

Många utredningar på gång inom bostadsområdet

I dag skriver SABO på sin hemsida att regeringen under det senaste året har tillsatt en lång rad utredningar inom bostadsområdet. Dessutom har ett flertal uppdrag lagts ut på olika myndigheter. På SABO:s hemsida finns en översikt över aktuella utredningar och myndighetsuppdrag som rör de allmännyttiga bostadsaktiebolagen. Det är inte bara de allmännyttiga bostadsaktiebolagen som berörs av de aktuella utredningarna och myndighetsuppdragen utan också många andra.

Följande utredningar och myndighetsuppdrag finns med i den aktuella sammanställningen:

#  Ägarlägenheter i befintliga hyreshus

#  Prisförändringsprövning av fjärrvärme

#  Översyn av kommunernas bostadsförsörjningsansvar

#  Beskattningen av hyresrätter

#  Hyresbostadsutredningen

#  Hemlöshetssamordnare

#  Beskriva och utvärdera den kommunala markanvisningsprocessen

#  Kartlägga och analysera kommunernas planberedskap

#  Utvärdera tillväxt- och konkurrensbestämmelser i PBL

#  Utvärdera planeringsförenklande åtgärder

#  Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan

#  Avfallsutredningen

#  Allmännyttans utveckling följs

#  Byggkravsutredningen

#  Den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister

#  Delegationen för hållbara städer

Här finns en länk till sammanställningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar