fredag 18 maj 2012

Ägarlägenheter

Moderaterna och Alliansregeringen införde under förra mandatperioden boendeformen ägarlägenheter i Sverige. En ägarlägenhet är en lägenhet i ett flerbostadshus. Vissa liknar ägarlägenheter med radhus, fast på höjden. Den som har en ägarlägenhet har lagfart på den och den utgör fast egendom. Den kan därför intecknas på samma sätt som ett småhus. Om den ska hyras ut och till vem bestämmer ägaren själv.

Vi vill utveckla ägarlägenheten
I dag är det endast möjligt att skapa ägarlägenheter genom nyproduktion. Alliansregeringen kommer därför att tillsätta en utredning som ska presentera förslag till hur det ska bli möjligt att ombilda befintliga bostäder till ägarlägenheter. Förslag till lagstiftning kommer att presenteras under innevarande mandatperiod.

Ökad valfrihet och nya möjligheter att rusta upp miljonprogramsområden
Att ge människor möjligheter att välja boendeform utifrån egna önskemål och behov är en viktig utgångspunkt för Alliansregeringens bostadspolitik. Att kunna bryta segregationen är ett annat motiv till att införa denna helt nya typ av boende. Målet är att åstadkomma en större blandning mellan olika boendeformer och att ge möjlighet till dem som vill äga sitt boende att få göra det.

För många bostadsbolag kan försäljning av hyresrätter för ombildning också betyda att de får in pengar till framtida investeringar i bostadsbeståndet. Många av miljonprogrammens förorter har stora upprustningsbehov. Vi tror därför att ägarlägenheter kan vara ett sätt för bostadsbolagen att få in pengar för nödvändiga upprustningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar