lördag 5 maj 2012

Bostadspolitik i Örebro län

I gårdagens Nerikes Allehanda hade jag en debattartikel som jag skrivit tillsammans med min moderata riksdagskollega Oskar Öholm.

I artikeln redovisas de satsningar som Alliansregeringen nu har presenterat och som sammantaget ska göra att fler bostäder tillgängliga. En politik för full sysselsättning och ett samhälle som håller ihop förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad.

En fungerande bostadsmarknad är dessutom en viktig förutsättning för en god ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig ekonomi. Det gör också att människor får möjligheter att flytta till platser där jobben finns eller att studera på annan ort.

De förslag som inom kort presenteras handlar bland annat om att underlätta uthyrning av privatägda bostäder. Förslagen syftar till att den som hyr ut sin bostad ska kunna få täckning för kapital- och räntekostnader. Dessutom ska det bli lättare för bostadsrättshavare att hyra ut sin bostad och en bostadsrättsförenings styrelse ska bara kunna säga nej om det finns särskilda skäl.

Fastighetsavgiftens procentsats för flerbostadshus kommer att sänkas från 0,4 till 0,3 procent av taxeringsvärdet och takbeloppet för fastighetsavgiften kommer också att sänkas, från cirka 1 400 kronor per lägenhet till cirka 1 200 kronor. Sammantaget sänks fastighetsavgiften under 2013 med motsvarande 630 miljoner. Syftet med dessa förslag är att stimulera byggandet av flerbostadshus.

De ekonomiska villkoren vid nybyggnation av bostäder kommer också att förbättras genom ett helt undantag från fastighetsavgift under 15 års tid. Sänkt fastighetsavgift och förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnation är förslag som kommer att göra det mer lönsamt att bygga och förvalta hyresfastigheter. Samtidigt dämpas eventuella ökningar av hyrorna för de boende.

Dessa förslag kommer inte att lösa alla problem som finns på bostadsmarknaden men är ett steg på vägen från en bostadsbrist som på flera håll i landet är stor. Förändringarna kan också underlätta för fler att etablera sig på bostadsmarknaden. Detta är viktigt i sig, men har naturligtvis särskilt stor betydelse för unga som söker sin första bostad.

Att tillåta en hyressättning som gör det möjligt för ägaren att täcka sina kostnader gör att fler lägenheter blir tillgängliga på marknaden. Alla människor ska kunna flytta till jobb eller studier. På kort sikt kan en ökad privatbostadsuthyrning göra att det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas bättre. Genom att underlätta uthyrning görs lägenheter, som annars riskerar att stå tomma, tillgängliga på bostadsmarknaden.

Alliansregeringens arbete förbättrar tillgången på bostäder och ökar mångfalden i utbudet av bostäder. Genom långsiktigt stabila spelregler tar vi nu ytterligare ett steg för att nå vårt mål om en bättre fungerande bostadsmarknad.

Här finns en länk till artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar