lördag 19 maj 2012

En satsning för att få fler tillgängliga bostäder

Alliansen har nu presenterat konkreta förslag som bland annat ska underlätta uthyrning av privatägda bostäder. Om detta skriver jag tillsammans med min parti- och riksdagskollega Gunnar Axén i Norrköpings Tidningar. Artikeln var intagen i tisdags.

Beträffande de aviserade förändringarna avseende fastighetavgiften för flerbostadshus nämner vi vad dessa förändringar skulle innebära mer konkret. Fastighetsavgiftens procentsats för flerbostadshus kommer att sänkas från 0,4 till 0,3 procent av taxeringsvärdet och takbeloppet för fastighetsavgiften kommer också att sänkas, från cirka 1.400 kronor per lägenhet till cirka 1.200 kronor. Under 2013 sänks fastighetsavgiften med motsvarande 630 miljoner. Syftet med dessa förslag är att stimulera byggandet av flerbostadshus. Här ska också tilläggas att detta är en liten förändring i rätt riktning "på marginalen" men den ska inte ändå inte förringas.
Här finns en länk till artikeln.

  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar