torsdag 3 maj 2012

Bostadspolitiska förslag från (S)


Socialdemokraterna har nu presenterat sin vårmotion. Det är många som har väntat under lång tid på besksd från (S). Hos vissa har förväntningarna varit stora, men alla som har förväntat sig konkreta sakförslag har anledning att vara besvikna. Utöver den redan tidigare kända skattechocken när det gäller anställning av unga nöjer sig Socialdemokraterna med att damma av gammal skåpmat och föreslå åtgärder som redan finns eller är på väg fram.

När det gäller bostadspolitikens område finns det gamla förslaget kvar, som (S) envist klamrar sig fast vid; nämligen ekonomiska stimulanser (läs subventioner) från staten för att öka nyproduktionen av bostäder. Vad man mer konkret vill från Socialdemokraternas sida preciseras inte närmare utan man anger endast att riktade ekonomiska stimulanser från staten kan komma att krävas för att öka nyproduktionen av bostäder.

Vi är naturligtvis kritiska till detta av det skälet att i det närmaste samtliga av bygg- och bostadsmarknadens aktörer motsätter sig den subventionspolitik som tidigare skapade en påtaglig ryckighet i byggandet, men också drev upp kostnaderna. Vi vill inte att pengar återigen ska hamna i direkt i "fickorna hos byggbolagen" och att konkurrensen återigen ska snedvridas. Nej, det är fortfarande långsiktigt stabila villkor som bygg- och bostadsmarknadens aktörer och byggbolagen efterfrågar.

Intressant är dock att Socialdemokraterna anser att en åtgärd som kan prövas är att underlätta uthyrning av privatbostäder. Smtidigt pekar (S) på att detta måste omgärdas av ett tydligt regelverk och att den som står långt från bostadsmarknaden inte ska betala priset för en illa fungerande bostadspolitik.

Vad som är viktigt i sammanhanget är att det som är "en illa fungerande bostadspolitik" i första hand utgörs av det som återstår efter Socialdemokraternas regeringsinnehav. De åtgärder som Alliansregeringen har genomfört efter 2006 års val har i många avseenden inneburit påtagliga förbättringar av bostadmarknadens funktionssätt, även om mycket återstår att göra. I dag betalar många som står långt från bostadsmarknaden priset genom att inte ha en bostad eller att tvingas till en svart hyresmarknad.

1 kommentar:

  1. Hej Anti!

    Har ni någon statistik på hur många nya HR som byggts då "de äldre" har sålts? Skriv gärna om det. Tack!

    http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.121254-mats-odell-bostadsratter-skall-ge-pengar-till-nya-hyresbostader

    http://bobubbla.blogspot.com

    SvaraRadera