måndag 7 maj 2012

Fler bostäder kommer att bli tillgängliga

Tomas Rudin, oppositionsborgarråd (S) i Stockholm, skrev på SvD Brännpunkt den 25 april under rubriken "Ännu svårare för unga att hyra i andra hand". Stefan Attefall, bostadsminister (KD), replikerade på artikeln den 27 april. Rubriken var "Vilken planet bor Tomas Rudin på?". Nu har Tomas Rudin svarat med en slutreplik som har rubriken "En riktigt dålig bostadspolitik".

Jag har en egen replik på Tomas Rudins debattartikel. Min replik på den artikeln publicerar jag här på bloggen i dag.

Alliansregeringen presenterade nyligen en rad reformer för att möjliggöra en ökad uthyrning av privatbostäder. Frågan om uthyrning av privatbostäder började utredas av en tidigare Socialdemokratisk regering som insåg att det fanns bostäder som inte hyrdes ut, men om de hyrdes ut skulle kunna bidra till att minska bostadsbristen.

Flera utredningar har följt efter den första utredningen. Nu har Alliansregeringen presenterat konkreta förslag som bland annat innebär att den som exempelvis hyr ut sin bostadsrätt ska kunna ta ut en hyra som typiskt sett motsvarar de faktiska kostnader som är förknippade med bostaden. Den enskilde ska också i större utsträckning själv få avgöra om han eller hon vill hyra ut sin bostadsrätt. Dessutom har schablonavdraget höjts väsentligt för att skapa ytterligare incitament för uthyrning av bostäder som inte behövs för eget boende.

Preliminära uppskattningar av reformens konsekvenser pekar på att upp till 20 000 bostäder – främst i storstadsområdena – skulle kunna frigöras på detta sätt.

Tomas Rudin, socialdemokratiskt oppositionsråd från Stockholm, är dock mycket kritisk till förslagen. Vilka bostäder ska våra ungdomar nu kunna hyra frågar han sig precis som om tillgången till bostäder skulle minska. De allra flesta inser nog att det inte finns någon anledning att betvivla att tillgången på bostäder kommer att öka. Man kan samtidigt ställa sig frågan vilka alternativ Socialdemokraterna själva har presenterat. Svaret är enkelt; egentligen inga alls. Överhuvudtaget saknar Socialdemokraterna i allt väsentligt bostadspolitiska förslag. Det enda man framför med viss envishet är ett återinförande av bostadssubventioner. Det är fråga om sådana förslag som i det närmaste helt har dömts ut som verkningslösa av bygg- och bostadsmarknadens samtliga aktörer.

Bostadssituationen i Stockholm är kritisk och det förekommer uppgifter om att företag tvingas avstå från rekryteringar på grund av bostadsbristen. När inte ens människor som skulle kunna få ett bra jobb hittar bostäder kan man naturligtvis utgå från att situationen för ungdomar i allmänhet är ännu mycket sämre. Att skapa bättre förutsättningar för uthyrning av privatbostäder kommer inte på långt när att lösa alla de problem som finns på bostadsmarknaden, men trots detta leda till att fler bostäder blir tillgängliga.

Alliansregeringens ambitioner på det bostadspolitiska området sträcker mycket längre än bara till ökad uthyrning av privatbostäder. Just nu pågår arbete inom ramen för ett flertal utredningar. Bland annat utreds frågan om hur kommunerna tillämpar bestämmelser om tekniska egenskapskrav, hur plangenomförandet kan förenklas och effektiviseras, hur de olika boendeformerna förhåller sig till varandra när det gäller förutsättningar för bostadsproduktion och hur hyresrättens villkor ytterligare kan förbättras.

För att arbetslinjen ska fungera i praktiken krävs det att människor kan flytta till jobb eller studier, oavsett egna ekonomiska förutsättningar. Vi har tagit ett antal steg på vägen för att nå dit även om vägen fram till målet är lång. Genom de reformer som nu genomförs och de som är på väg fram kommer vi under alla förhållanden att nå närmare målet.

Anti Avsan (M)
Riksdagsledamot
Ansvarig för bostadspolitiska frågor

1 kommentar:

  1. http://bobubbla.blogspot.se/2012/05/regeringens-atgarder-doms-ut-av.html

    mvh, Bo Bubbla

    SvaraRadera