tisdag 15 maj 2012

Hyresreglering och det blanka pappret: MP:s bostadspolitik

Dagens seminarium "Hyresreglering och välfärd i otakt?" bjöd på ett antal förhållandevis korta föredrag. Många av dem var intressanta även om en hel del frågor rörde annat än det rubriken skvallrade om. Seminariet hade anordnats av Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna.

Pressmeddelanden om seminariet har spridits till olika media och även TT hade en artikel om seminariet. Tesen för seminariet - och den kommunicerade slutsatsen - var att en friare hyressättning skulle främja en bättre fungerande bostadsmarknad, med värdefulla effekter för arbetsmarknad och svensk ekonomi.

Jag menar nog att bristerna i hyressättningssytemet har parterna på hyresbostadsmarknaden tagit hand om tillsammans med regeringen. Resultatet är den så kallade trepartsöverenskommelsen som också har lett till lagstiftning, som trädde i kraft den 1 januari 2011. Inom det beslutade systemet borde differenser - som grundas på bostadskonsumenternas värderingar - få större genomslag i hyressättningen. Jag har all anledning att sätta tilltro till att så kommer att ske.

Det är under alla förhållanden för tidigt att säga om den nya ordningen fungerar eller inte. Svaret på frågan är nog också beroende på vilka förväntningar man har och inte minst hur fort man anser att motiverade ändringar ska få genomslag. Jag har viss förståelse för att vissa tycker att det har gått lite långsamt hitintills.

Det är lite tråkigt att vissa jämför svenska förhållanden med Norge utan att man verkar ha tillräcklig insikt i hur de norska regelverken ser ut som påverkar bostadsmarknaden. Jag tänker här närmast på den (S)-märkte Stefan Stern. Ska jag vara lite positivt inställd kan jag ändå säga att jag tycker att det är bra att han tog avstånd från byggsubventioner. För övrigt har jag även fått veta att inte heller Göran Persson, partiordförande (S), trodde på subventioner vilket förklarar att dessa inte förlängdes av (S)-regeringen innan valet 2006.

En programpunkt var Miljöpartiets presentation av sin bostadspolitik som det också har skickats ett pressmedelande om. I det pressmedelandet står bland annat följande:

"Miljöpartiet har länge drivit bostadspolitik för upprustning och energieffektivisering. Nu utvecklar vi vår politik och tar ett helhetsgrepp på bostadsfrågan. Delar av vårt utvecklingsarbete presenteras i dag av partistyrelseledamot Yvonne Ruwaida på ett bostadsseminarium anordnat av Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna."

Visserligen hade Yvonne Ruwaida ett papper framför sig och hon pratade också ... men hon presenterade inte någonting konkret, absolut ingenting ... förutom ett uttalande om att hon var för en friare hyressättning. Det är bara att konstatera att Miljöpartiets bostadspolitik trots ett särskilt arbete avseende detta än så länge endast är ett blankt papper. Lite tråkigt kan jag tycka eftersom det trots allt handlar om viktiga samhällsfrågor och sådana förtjänar att debatteras.
  
En fungerande arbetslinje och en flexibel arbetsmarknad ställer krav på att det finns tillräckligt med bostäder. Det måste gå att flytta till arbete eller studier. Detta får bli min slutkommentar.

Här finns en länk till Miljöpartiets pressmeddelande.

2 kommentarer:

  1. Anit: Vad anser Nya moderaterna om ägarlägenheter (som du mkt riktigt påpekade på sem finns i Norge)? Ska det bli möjligt att ombilda redan existerande lägenheter /bostadsbestånd till ägarlägenheter eller vill Nm bara tillåta formen på nybyggnation.

    SvaraRadera
  2. Jag skriver en särskild bloggpost om detta i dag. Vi har arbetat hårt för att utredningen om ägarlägenheter i befintligt bestånd ska tillsättas.

    SvaraRadera