torsdag 5 januari 2012

SVT-Debatt om bostadssubventioner

På SVT-Debatt svarar jag i dag på den artikel av Matilda Ernkrans och Veronica Palm (båda S) som fanns införd den 2/12.

I en av kommentarerna till artikeln står att rubriken är usel men att artikeln är vettig och att personen i fråga utgår från att det inte är jag som har satt rubriken. Det är alldeles korrekt - jag har inte satt rubriken. Jag tycker också att rubriken är malplacerad. I och för sig blev den väl av misstag inte helt fel ändå men då skulle rubriken ha hört ihop med en annan artikel. I Socialdemokraternas budgetförslag togs nämligen de pengar som finansierar den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar bort och i stället tillsköts pengar till bostadssubventioner. På så sätt kan man säga att bostadssubventioner hotar arbetslinjen, men som sagt artikeln handlar ju inte om detta.

Ingressen till artikeln är följande: Matilda Ernkrans och Veronica Palm (båda S) skriver på SVT-debatt (2/12) att det av åldersskäl krävs en stor­skalig renovering av miljonprogramsområdenas bostäder och anger att runt 650 000 lägenheter behöver renoveras omedelbart. De säger också att det är staten – det vill säga skattebetalarna – som ska betala detta med subventioner. Det som är i högsta grad anmärk­ningsvärt är att inte ens de tilltänkta mottagarna av subventionerna vill ha dem, trots detta återkommer Socialdemokraterna med sina förslag om och om igen.

Här finns en länk till den ursprungliga artikeln och här finns en länk till min artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar