onsdag 11 januari 2012

Bristande ansvar ska inte belönas

I Länstidningen, Södertälje, har jag i dag en artikel med rubriken "Bristande ansvar ska inte belönas" som är ett svar på en artikel skriven av socialdemokraterna Veronica Palm, Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo, som fanns intagen i samma tidning den 7 januari.

Ursprungsartikeln är en klassisk Socialdemokratisk artikel med brottstycken av det som Socialdemokraterna för egen del kallar för bostadspolitik. Artikeln innehåller det som har presenterats på förhållandevis bred front på senare tid men som ingen vill ha; nämligen "klimatsubventioner" som i teknisk mening egentligen är kreditgarantisubventioner. Detta har blandats med ytliga förslag om ROT-avdrag och vissa påståenden och kommentarer.

När det gäller samtliga Socialdemokratiska förslag under de senaste åren som under riksdagbehandlingen har betecknats som "stöd till ROT-verksamheten" bör man påpeka att förslagen är opreciserade och i många fall ogenomtänkta. Det är i vissa förslag oklart om det är så att man man från (S) menar att hyresgästerna själva skulle få göra ROT-avdrag trots att en hyresgäst inte själv kan förfoga över det inre underhållet i sin lägenhet. Rent krasst förehåller det sig så med bestämmelserna i hyreslagen (12 kap. jordabalken) att en hyresgäst som själv höjer standarden kan tvingas att betala högre hyra för sin egen investering på grund av höjd standard. Hyran kan också bli högre på grund av fastighetsägarens återställningkostnad av lägenheten till normal standard.

Efter Socialdemokraternas partiledarbyte framstår det allt tydligare från dag till dag att man producerar politisk retorik - som från början mycket väl kan komma från den beryktade pop-corn maskinen - i stället för att presentera genomtänkta och ansvarsfulla politiska förslag.

Här finns en länk till den ursprungliga artikeln och här finns en länk till mitt svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar