måndag 16 januari 2012

Något mer om arvsrätt

Frågor om arvrätt berör många människor och är också förenade med starka känslor för många. Jag har fått en del kommentarer här på bloggen som har innehållit konkreta frågor. Min avsikt är att lämna svar på frågorna. Jag ska inte ägna mig åt juridisk rådgivning men jag kan gärna peka på några tänkbara handlingsalternativ som är möjliga inom ramen för gällande rätt. Men som alltid när det gäller mellanmänskliga frågor är det lämpligaste inte alltid vad som i strikt juridisk mening är möjligt utan också vad som är moraliskt försvarbart. I förekommande fall ska jag också beskriva motiven för gällande arvsrättsliga regler och därutöver lämna eventuella egna synpunkter. Jag återkommer i dessa delar.

Jag har även blivit kontaktad på andra sätt än genom kommentarer här på bloggen och därigenom blivit upplyst om att många människor ringde till Sveriges Radios växel i fredags i samband med sändningen från Studio Ett. Orsaken till samtalen var såvitt jag kan förstå - i första hand - upprördhet över Svante Thorsells synpunkter och argument som framfördes under radioprogrammet. Jag har fått beskrivet för mig hur det har känts att bli illa behandlad som barn, att växa upp under föräldrar med pennalistiskt synsätt som har gjort åtskillnad mellan barn och favoriserat barn utan saklig grund. Det har handlat om pennalism och förtryck och dessutom hot att med alla medel göras arvlös.

Jag har förståelse för om barn som råkat ut för sådant får problem senare i livet och reagerar mycket starkt när någon föreslår att den eller de som levererat hotelser om att göra någon arvlös ska ges verktygen att faktisk kunna göra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar