tisdag 31 januari 2012

Studenter och bostadsbrist

I Sydsvenskan i dag skriver företrädare för Lunds universitets studentkårer, Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer och Uppsala studentkår om bostadssituationen för studenter under rubriken "Bostadsbrist hämmar studier". Artikeln är konstruktiv och innehåller i många delar sådant som det finns skäl att beakta och vissa saker som påpekas kommer också att utredas.

När det gäller lärosätenas möjligheter att tillhandahålla studentbostäder bör man nog fundera över om det inte vore en ganska naturlig lösning i ett längre perspektiv att det lärosäte som får statliga medel för utbildningsplatser också bör ta ansvaret för att studenterna får någonstans att bo. Den nuvarande möjligheten inom detta område är tidsbegränsad och av det skälet inte attraktiv för lärosätena. Eftersom bostadspolitikens huvudinriktning innebär "långsiktigt stabila villkor" borde detta möjligen även gälla lärosätenas möjligheter att tillhandahålla studentbostäder. Ett helhetsperspektiv på utbildning och bostäder för studenter vore nog bra inte bara för de enskilda studenterna utan också för samhället i stort.

Om man tar sin utgångspunkt i hur förutsättningarna ser ut just nu riktas blickarna i stället mot kommunerna. Att kommuner på större allvar bör ta ansvaret för att producera studentbostäder är naturligt med tanke på hur situationen ser ut och mot bakgrund av att kommuner och kommunpolitiker brukar vara oerhört angelägna om att få lärosäten med högre utbildning till den egna kommunen. När lärosätena väl finns där måste ju utbildningen fungera och därmed borde det vara ganska självklart att bygga studentbostäder.

Här finns en länk till den aktuella artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar