söndag 22 januari 2012

Sanning och ärlighet

Något som jag själv ofta funderar på är hur viktigt det är att vara ärlig och rakryggad men också att ha förståelse för hur människor fungerar och reagerar i olika situationer. Den frågan kan sägas vara aktuell på många sätt i dag, men frågan är egentligen lika aktuell alla dagar ... alltid. När det gäller frågan hur människor fungerar och reagerar har jag har för egen del en ganska omfattande erfarenhetsbas både från arbetslivet och politiken att ösa ur.

Sanningens och ärlighetens betydelse för hur man ska uppfattas som politiker är avgörande för om man ska kunna få och kunna behålla andras förtroende. Det är också avgörande för varje ledare (och förhoppningsvis chef) på olika arbetsplatser och i olika situationer.

När det gäller frågan om ledarskap är grunden för detta kunskap om människor och hur människor fungerar. Hur får en ledare sådan kunskap? ... Genom sig själv känner man andra brukar man säga, fast då oftast i negativ bemärkelse. Faktum är att genom sig själv känner ledaren andra under förutsättning att ledaren fungerar på samma sätt som människor i allmänhet.

En känslomässigt avtrubbad ledare kommer inte själv kunna uppfatta och värdera när människor i omgivningen tar illa vid sig eller blir orättfärdigt behandlade. Sådana personer har samtidigt ofta en uppfattning om sig själv som inte stämmer överens med omgivningens.

Det kanske mest avgörande testet i många ledarskapsutbildningar är om en persons uppfattning om sig själv överenstämmer med andra människors uppfattning. Goda ledares uppfattning om sig själv stämmer oftast mycket väl med andras människors bild medan sämre ledare många gånger blir mer eller mindre upprörda över att "andra inte begriper" hur man egentligen är som person och ledare.

Ledarskapsfrågornas betydelse ska inte underskattas, vilket (S) gjorde vid valet av sin senaste partiledare. Om man säger att man känner starkt stöd när allt annat talar emot detta kan en förklaring vara att man ljuger, man är alltså inte ärlig, och möjligen tror man också att man på detta sätt kan övertyga andra om något som egentligen är felaktigt. En annan förklaring kan vara att man faktiskt inte kan känna nyanser och verkligen tror att man har ett starkt stöd när man inte har det. Oavsett vilket som stämmer i det enskilda fallet är förhållningssätten - eller möjligen de personliga egenskaperna om dessa är orsaken - rent principiellt en katastrof för en ledare.

Människor som inte klarar av eller är lämpliga för sin uppgift finns i alla partier. Det är viktigt att politiker är professionella och kunniga, men detta innebär inte att man alltid måste ha varit politiker för att vara professionell i den rollen. Ju mer kunskaper från olika områden som en person har desto mer har personen (i allmänhet) i sin "verktygslåda". Det innehållet är värdefullt och kan användas i olika situationer. Det gäller att aldrig sluta fylla på i sin egen "verktygslåda". Det finns ingen äldre person som vinner ett lopp bara för att man var bra på att springa i sin ungdom. Det finns inte heller någon som vinner ett lopp bara för att man tror att man är bra på att springa, om man faktiskt inte är det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar