måndag 9 januari 2012

Bostadsbyggande i nordiska länder - jämförelser

Boverket - där jag numera sitter i insysnrådet sedan november förra året - har precis gett ut en ny rapport som heter "Analys av bostadsbyggandet i Norden". Precis som mycket annat som kommer från Boverket är detta intressant läsning. Ofta jämför vi bostadsbyggandet i Sverige med byggandet i de andra nordiska länderna, men vad säger den nya rapporten?

Av rapporten framgår det att det under det senaste decenniet i Finland och Norge har påbörjats dubbelt så många bostäder per tusen invånare som i Sverige. I Danmark har det byggts 60 procent fler bostäder jämfört med Sverige. Om man enbart jämför huvudstäderna i de fyra länderna - vilket är intressant - så ser man att skillnaderna är betydligt mindre. I Köpenhamn har det byggts 13 procent färre bostäder per tusen invånare än i Stockholm. I Helsingfors och Oslo har det däremot byggts 20 till 30 procent fler bostäder än i Stockholm. Detta innebär att de stora skillnaderna framkommer först om man jämför länderna i sin helhet med varandra. I detta sammanhang kan man också påpeka att många glesbygdskommuner i Sverige har behov av att avveckla delar av sitt bostadsbestånd. Detta gör naturligtvis bilden ännu mer komplex.

Vad som återigen framkommer som en gemensam bild som inte nog kan understrykas är att aktörerna i bygg- och fastighetsbranschen vill ha långsiktiga stabila spelregler. Ett byggprojekt kan ta upp till 10 år från idé till inflyttning. Det måste därför överleva mellankommande allmänna val och ändrad politisk majoritet och med det en
eventuellt ändrad bostadspolitik.

Vi har i Sverige i breda politiska överenskommelser insett behovet av långsiktigt stabila spelregler på ett antal olika områden. Exempel på detta är överskottsmålen och budgetreglerna i den ekonomiska politiken och pensionssystemet. Det kanske är tid fundera på motsvarande förutsättningar även när det gäller för bygg- och bostadsmarknaden. Med det synsättet kanske även bygg- och bostadsmarknaden blir ett område där det faktiska resultatet är viktigare än att bevara en spelplan för politiska pamfletter och plakatpolitik för i första hand socialdemokrater och vänsterpartister.

Här finns en länk till Boverkets rapport.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar