onsdag 4 januari 2012

Det går att bygga billigt för ungdomar

I Göteborgsposten finns i dag en debattartikel som är skriven av företrädare för Hyresgästföreningen, Botrygg Göteborg AB och jagvillhabostad.nu. I artikeln omnämns Huddinge när exempel på lyckade bostadsprojekt räknas upp. Det handlar då om Huge Fastigheter AB:s Villbohus, som för övrigt besöktes av bostadsminister Stefan Attefall (KD) tidigare i höstas.

Villbohuset ligger centralt i Huddinge centrum och ingick som en del i ett större byggprojekt. Byggpriserna pressades genom att det sattes ett tak för högsta tänkbara kvadratmeterhyra i det färdiga huset, när upphandlingen gjordes. Samtidigt listades alla kvalitéer som önskades. Anbudsgivarna uppmanades att pruta på önskade kvalitéer om takpriset inte skulle gå att hålla. När det gäller kvadratmeterpriset i förhållande till de önskade kvalitéerna kan sägas att uppfattningen var att det skulle komma att prutas från anbudsgivarnas sida, men ... förvånansvärt nog ... ingen av anbudsgivarna tog bort någon av de önskade kvalitéerna och det slutliga kvadratmeterpriset hamnade till och med något under det satta taket. Slutsatsen av detta är att det går att bygga billigare utan att göra avkall på kvaliteten om bara viljan finns.

Från Huge Fastigheter sida drivs för närvarande ytterligare två bostadsprojekt fram som innehåller bostäder för ungdomar. Ett av dem i Trångsund och det andra vid Kvarnbergsplan, båda i Huddinge kommun. I egenskap av styrelseordförande i Huge Fastigheter önskar man bara att arbetet med detaljplanläggningen kunde gå fortare. Det finns nog skäl att för tydlighetens skull nämna problemen inte beror på plan- och bygglagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar