söndag 29 januari 2012

Mutbrott - Skärpt lagstiftning

Regeringen skickade i torsdags förra veckan (26/1) ett förslag till skärpt lagstiftning inom korruptionsområdet till lagrådet för yttrande (så kallad lagrådsremiss). Avsikten är att de nya reglerna ska ge en tydligare reglering och skapa förutsättningar för en effektivare brottsbekämpning inom korruptionsområdet. Dessutom straffbeläggs vissa korruptionshandlingar som tidigare inte har fallit inom det straffbara området.

Jag deltog i ett seminarium om problem med bland annat korruption inom byggsektorn under Almedalsveckan förra sommaren (2011). Under seminariet diskuterades de uppgifter som hade presenterats i en rapport som byggde på den undersökning som hade gjorts i samband med förra årets Byggchefsbarometer. Här finns en länk med fakta om Byggchefsbarometern 2011.

Seminariet beskrevs på följande sätt:

"Vi vet att var tionde byggchef har varit rädd för att förlora jobbet om de har uppmärksammat missförhållanden eller oetiskt beteende på arbetsplatsen. Det resultatet ser vi i årets Byggchefsbarometer som har besvarats av 2515 byggchefer. Men vad är sant och vad är falskt om svensk byggbransch?

Välkommen till en debatt om etiken i den svenska byggbranschen. Vår debatt har rubriken ”Visslan eller gisslan – finns det whistleblowers i byggbranschen?” I panelen finns:

• Anti Avsan – riksdagsledamot (m), Civilutskottet
• Leif Kåvestad – whistleblower
• Claes Sandgren – professor i civilrätt
• Jessica Stålhammar – advokat och arbetsrättsspecialist
• Sophie Thörne – arbetsrättschef på SKL
• Catharina Holmström – vd för Sawi Byggnads AB
• Tomas Carlsson – vd NCC Construction Sverige AB
• Åsa Söderström Jerring – ordförande i Samhällsbyggnadssektorns etiska råd
• Lars Bergqvist – ordförande i Byggcheferna"

En fråga som diskuterades under det aktuella seminariet var just om det verkligen - på ett ändamålsenligt sätt - gick att fälla personer som gjort sig skyldiga till olika former av korruption. För egen del nämnde jag att även om den som misstänks och sedan kanske också åtalas för korruptionsbrottslighet i slutändan inte fälls för brott så bidrar samtliga fall som uppmärksammas att korruption typiskt sett motverkas. Upptäcktsrisken och obehaget i sig gör, förutom risken att dömas för brott, att andra blir försiktigare i motsvarande situationer.

Mutbrottslagstiftningen har sett likadan ut sedan 1977 då mer genomgripande ändringar senast gjordes. Regelverket har - precis som under Almedalsseminariet - emellanåt kritiserats för att vara otillgängligt och svårt att tillämpa. Det har också ifrågasatts om mutbrottslagstiftningen verkligen träffar alla straffvärda fall. Dessutom har internationella övervakningsorgan vid några tillfällen pekat på vad de ansett vara vissa mindre brister.

Enligt regeringen har stått klart att mutbrottslagstiftningen behöver ses över och på vissa punkter även skärpas.

Regeringens förslag innebär bland annat följande:

# Den krets av personer som kan dömas för att ha tagit emot eller gett en muta utvidgas och anges på ett enklare sätt i lagen. Straff ska nu kunna dömas ut när en muta tas emot av eller ges till arbetstagare och alla typer av uppdragstagare. I fråga om uppdragstagare har tidigare gällt en begränsning till vissa kategorier.

# En särskild regel införs för fall där mutan ges till eller tas emot av den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning. Straff för tagande eller givande av muta ska då kunna dömas ut även om mottagaren inte är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare.

# Så kallad handel med inflytande straffbeläggs. Därigenom träffas bland annat det fallet att en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet.

# Enligt en ny regel ska straff kunna dömas ut för vårdslös finansiering av mutbrott. Ansvar ska till exempel träffa en näringsidkare som ger pengar till en anlitad företrädare och genom att brista i sina kontrollåtgärder främjar att företrädaren begår mutbrott inom ramen för sin syssla.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Här finns en länk till regeringens hemsida och här finns en länk till en aktuell artikel i Byggvärlden. Här finns en länk till ett tidigare blogginlägg som jag skrev förra sommaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar