torsdag 26 januari 2012

Mitt i Huddinge om hyror

Tidningen Mitt i Huddinge har tidigare skrivit om Huddinge konstnärsklubb och hyresfrågor som har anknytning till Huge Fastigheter AB. I veckans nummer finns en ny artikel som har rubriken "Fortsatt kamp mot hyreschock".

I artikeln står att det inte lämnades "besked från politikerna om framtiden för föreningslivet när lokalhyrorna höjs. Huge står fast vid att affärsmässiga principer ska gälla även kulturlivet." Vad som åsyftas är kommunfullmäktiges senaste sammanträde i Huddinge.

Som en kommentar till detta bör man nog påpeka att ingen kunde rimligen förvänta sig ett svar i samband med kommunfullmäktiges sammanträde eftersom eventuella verksamhets- och hyresbidrag från kommunen ska diskuteras under våren som en del i arbetet med att utarbeta en budget för 2013. Sedan är det så att Huge Fastigheter AB ska följa affärsmässiga principer men det innebär inte att detta måste gälla kulturlivet. Huge måste dock få in rimliga hyresersättningar för lokaler som disponeras av kultur- och föeningslivet. Det är kommunens sak att i förekommande fall tillskjuta pengar som hyres- eller verksamhetsbidrag.

Mitt i Huddinge skriver också att "Huges styrelseordförande Anti Avsan (M) har valt att svara skriftligt på den interpellation som skulle ha tagits upp under kommunfullmäktige, om framtiden för föreningarna, men som nu bordlagts."

"Anti Avsan menar bland annat att kommunala bostadsbolag har ändrade förutsättningar och att kommunen har nya ägardirektiv om krav på avkastning. Dessa ställer i sin tur krav på att Huge måste bedriva sin verksamhet enligt "affärsmässiga principer"."

Av formuleringen i artikeln kan man få uppfattningen att jag enbart skulle ha valt att svara skriftligen. För den som undrar lämnas ett skriftligt svar innan en interpellation ska behandlas i kommunfullmäktige. Den skriftliga frågan och det skriftliga svaret ligger sedan till grund för den debatt som ska äga rum i kommunfullmäktige. Interpellationen och svaret ska behandlas under kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Här finns en länk till artikeln (som finns på sidan 18). Här finns också en länk till ett tidigare inlägg i denna fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar