torsdag 12 januari 2012

(S): Bostadspolitik i praktiken

I en artikel på ledarsidan i GT underskriven av "GT:s ledarredaktion" kritiseras bostadssituationen i främst Göteborg.

Man säger att Göteborg och Sverige behöver en riktig bostadspolitik. Här bör nog betonas att Sverige har en bostadspolitik i dag men frågan är vilket genomslag den får i Göteborg.

I artikeln sägs att "Göteborgs politiska styre (S, V och MP) måste se till att det byggs mer. 1 700 färdiga nya bostäder i fjol borde ha varit minst 4 500 till, menar borgerliga oppositionen i kommunen." ... "Vänsterstyret i Göteborg har förkärlek för stora projekt som uppförs av stora byggfirmor. Mindre byggare har sämre chans att komma över kommunala tomter, hur gärna de än skulle vilja börja bygga, lyder en gammal kritik från borgerligt håll. Många färdiga byggplaner överklagas och försenas. Behovet av lagändring som begränsar rätten att klaga "på pin tjiv" börjar bli akut."

Som en kommentar till detta kan framhållas att den nya plan- och bygglagen har syftat till att göra planprocessen effektivare. Om en kommun sedan lyckas i sin planprocess eller inte handlar väldigt mycket om hur man hanterar de människor som berörs. Om man från kommunens sida ger uttryck för "pampfasoner" kan man räkna med många överklaganden. Det har i vart fall funnits exempel på åtminstone en kommun i Storstockholmsområdet som endast fick 4 % av sina planer överklagade. I den kommunen tillämpade man en inkluderande planprocess och försökte lösa konflikter.

Särskilt intressant är möjligen att "Flera enkäter bland byggare har pekat ut Göteborgs kommun för trög byråkrati och långa handläggningstider av byggärenden, jämfört med Stockholm eller Malmö." Vidare anges att "Göteborg har som storägare på bostadsmarknaden också dåligt utnyttjat möjligheten att "tvinga" sina egna allmännyttiga bostadsföretag att bygga mera."

"Sedan 2009 har omsättningen sjunkit hos de 25 största byggföretagen men deras vinster har ändå ökat, skrev tidningen Byggindustrin nummer 32/2011. Politikerna bör sluta beklaga bostadsbristen. Idéer till vad som ska göras finns, utan att de ens behöver ta till direkta subventioner."

Här finns en länk till ledarartikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar