måndag 14 mars 2011

Bostadspolitik i Jönköping

Under kvällen har jag varit i Jönköping på Moderaternas kretsårsmöte där jag har hållit ett anförande om bostadspolitik, med särskilt fokus på hyresrätter. Jag vet inte om det brukar vara så god uppslutning på Jönköpingsmoderaternas kretsårsmöten, men jag bedömer antalet mötesdeltagare till uppemot 100 personer.

I Jönköping påminns man om att Sverige är mångfacetterat. Landet består av många bostadsmarknader med olika förutsättningar. I delar av Småland har man en landsortsproblematik där man inte kan räkna med några större värdeökningar av bostäderna och att investeringar i nyproduktion kan överstiga marknadsvärdet. Det är i sådana situationer som kreditgarantier utfärdade av Statens bostadskreditnämnd (BKN) ändå möjliggör byggande.

En tydlig global trend som också märks i Sverige är att människor tenderar att flytta till tätorter och städer. Vi kan bara konstatera det faktum att det ser ut på detta sätt, utan att ha någon politisk vilja att motverka den utvecklingen. Det finns för övrigt undersökningar som visar att storstadsbor på individnivå lever mer miljöanpassat än vad man gör på landsbygden men samtidigt medför utvecklingen av större städer sina särskilda problem.

Jag har tidigare i ett blogginlägg lite skämtsamt skrivit att jag "vägrar inte att åka tåg" för det är precis vad jag har gjort i dag. För att komma till Jönköping har jag rest till största delen med tåg under totalt 4 timmar och det tar minst lika lång tid att ta sig hem igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar