fredag 4 mars 2011

Fler i jobb = Lägre boräntor

I Dagens Industri kommenteras i dag Finansdepartementets siffror avseende arbetslösheten.
Visserligen är departementets nya uppskattning klart mer optimistisk än de flesta andra bedömares, men skillnaderna är ändå inte så stora. Riksbanken har inte någon officiell uppfattning i denna fråga, men (skriver DI) vid körningar i bankens prognosmodell Ramses antas den långsiktiga nivån på arbetslösheten vara runt 6,5 procent. Även Konjunkturinstitutet hamnar på samma nivå med en angiven jämnviktsarbetslöshet om 6,5 procent.

Finansdepartementets bedömning är en god nyhet främst för dem som saknar arbete. Här får man dock komma ihåg att en arbetslöshetsnivå på 5 procent motsvarar drygt 3 procent med det gamla sättet att räkna, som gällde fram till 2006. Så låga tal har Sverige inte upplevt sedan 1980-talet.

Om Finansdepartementet har rätt om arbetslöshetsutvecklingen betyder detta också lägre boräntor. Enligt Finansdepartementets beräkningar kan arbetslösheten vara så låg som 5 procent utan att inflationen skjuter fart, en nivå som brukar kallas jämviktsarbetslöshet.

Ju lägre jämviktsarbetslösheten är desto lägre kan styrräntan vara utan att inflationen riskerar att skjuta fart. Förutsättningarna för riksbanken har därmed ändrats. Räntan kan, allt annat lika, hållas på en lägre nivå än vad som annars varit möjligt. Detta betyder i sin tur lägre boräntor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar