fredag 25 mars 2011

Politikutveckling hos Moderaterna

I dag väljer Socialdemokraterna Håkan Juholt till partiledare, om inte något verkligen oväntat händer. Det ska bli intressant att följa Socialdemokraternas politiska utveckling framöver.

Redan i dag kan också du vara med och utveckla Moderaternas framtida politik. Vi har under de senaste åren utvecklat och förändrat vår politik inom många olika områden. Detta fortsätter vi med.

Vi arbetar med att ta fram ett nytt idéprogram. Det som gör arbetet unikt är att vem som helst, medlem i Moderaterna eller inte, kan komma med inspel och synpunkter. Det görs lättast via en ingång på vår hemsida, som du hittar här. Riktlinjer och en kortare introduktion till programarbetet hittar du här.

Tag chansen att vara med och påverka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar