onsdag 16 mars 2011

Varför har (S, MP och V) inte tilltro till hyresbostadsmarknadens parter?

Dagens ärendedebatt (CU13 Hyresrätt m.m.) började betydligt senare än vad jag hade kunnat förutspå, närmare bestämt efter dagens votering.

En rimlig fråga är varför (S, MP och V) efterfrågar riktade subventioner i sådan omfattning. Jag tror att det är så att man har fastnat i något man inte kan ta sig ur. För V är det närmast en naturlag, vilket det däremot inte behöver vara för S och MP. Men man har så oerhört svårt att tänka nytt, att acceptera nya förutsättningar. Detta gäller för närvarande kanske framförallt socialdemokraterna som mer än några andra befinner sig i en - åtminstone - internt svår situation, en form av kris. Sedan kan en och annan mer vänsterorienterad miljöpartist tala nostalgiskt om spruckna röd-gröna uppgörelser och gemensamma förslag från valröreslen 2010. Andra mer dynamiska och konstruktiva miljöpartister resonerar dock på annat sätt.

Det som förvånar med de riktade subventionerna som föreslås och som i vissa delar inte ens har preciserats, exempelvis det man kan kalla för bidrag till ROT-verksamheten, är att dessa förslag presenterades redan under hösten 2010 innan den nya lagstiftningen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och nya hyressättningsregler hade trätt i kraft. Tror man inte att den nya lagstiftningen kommeratt ha någon effekt och har man dömt ut trepartsöverenskommelsen på förhand och därmed också Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna. Är inte detta eftersträvansvärda lösningar - breda samförstånd och ansvarstagande?

Socialdemokraten Katarina Köhler (som i och för sig är en trevlig och hygglig person) talade om avpolitisering och att marknaden (hyresbostadsmarknadens parter?) hade fått för stort spelutrymme. Det är mot den bakgrunden kanske inte så märkligt att det i reservationerna till dagens betänkande förslås en mängd olika saker utan någon ambition att först se hur det nya regelverket fungerar i praktisk tillämpning.

Vi vet att det kommer att ta en viss tid, men vi är på väg i rätt riktning.

UPPDATERING
Nedan finns protokollen från mina inlägg från onsdagens debatt.
Anförande
Replikskifte 1, Katharina Köhler (S)
Replikskifte 2, Katharina Köhler (S)
Replikskifte 3, Amineh Kakabaveh (V)
Replikskifte 4, Amineh Kakabaveh (V)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar