tisdag 1 mars 2011

Vad vill (S) egentligen?

Maryam Yazdanfar (S), ordförande i Civilutskottet och socialdemokraternas talesperson i bostadspolitiska frågor, kommenterar på sin blogg vad jag har skrivit i anslutning till den artikel hon hade i DN tillsammans med Leif G Gustafsson och Per-Olof Sjöö häromdagen.

Hon skriver: ”För att se hur vi kan bygga effektivt, mycket och olika måste man se över hela byggprocessen. Markpriserna är en del av detta.” Hon skriver vidare ”… när han [jag] medvetet väljer att missförstå artikeln och använder ord begrepp som "statssocialism" och ojar sig över subventioner som artikeln inte handlar om blir det svårt att ta en seriös debatt.”

Jag är ganska säker på att om jag anser att artikeln är otydlig när det gäller hur man ska åstadkomma en ändring av markpriserna så anser nog åtminstone ett antal andra personer det också.

Jag är i allra högsta grad intresserad av en seriös debatt och i det sammanhanget är det naturligtvis viktigt att se över hela byggprocessen. Men jag frågar mig hur seriös Maryam Yazdanfar egentligen är i den övergripande ambitionen när hon i tidningen Byggindustrin fortfarande argumenterar för bostadssubventioner med argumentet att några aktörer visserligen motsätter sig detta men att några aktörer tidigare har sagt sig vara positiva till byggsubventioner. (Artikeln finns ännu inte på "nätet"). Är detta en förutsättningslös jakt på lösningar över partigränserna? Nej, knappast! En annan fråga är vilka som ska frälsas med dessa gamla lösningar som ingen efterfrågar? Är det möjligen så att det som Maryam Yazdanfar höll i sin utsträckta hand under Civilutskottets bostadspolitiska debatt endast är sådant som ingen annan vill ha?

Jag är säker på att finns anledning att återkomma till dessa frågor åtskilliga gånger framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar