tisdag 8 mars 2011

Hållbara städer

I dag har Civilutskottet, Trafikutskottet och Miljö- och jordbruksutskottet hållit ett öppet seminarium i Riksdagens förstakammarsal om hållbara städer med fokus på transporter, byggnader och grönområden. Seminariet sändes även på TV-kanalen SVT24.

Tre forskare belyste slutsatserna i den översikt som gjorts på uppdrag av ovanstående tre riksdagsutskott. Följande ämnen togs upp:- Hur kan hållbara transporter utformas i framtiden? Hur kan befintlig bebyggelse och nybyggnationer bli mer hållbara i framtiden?- Hur kan grönområden integreras i den framtida staden?- Det finns mycket kunskap om hållbar stadsutveckling - hur kan den omsättas i praktiken? För egen tyckte jag att professor Thomas Elmqvists (från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet) anförande om "grönområdens funktion i staden" var särskilt intressant.

Norra Djurgårdsstaden och Malmö stads arbete togs upp som praktiska exempel på hur aktuella kunskaper om hållbara städer kan omsättas i praktiken. Jag måste dock säga att jag blev lite förvånad över miljödirektören från Malmö stad, Katarina Pelin, som tycktes tro att invånarna i Rosengård gjort aktiva val för att leva miljöanpassade liv eftersom de som bor där använder kollektivtrafiken mer än andra och dessutom konsumerar mindre. Vad kan detta bero på?........ möjligen att de människor som bor där är resurssvagare än andra och därför inte har några egentliga valmöjligheter. Noterar också att min utskottskollega Maria Abrahamsson har reflekterat över detta på sin blogg.

Jag förundrades också över Katarina Pelins medskick till oss politiker; nämligen att vi (och för övrigt även andra) skulle sluta prata och i stället "mangla på". Tänk om man "manglar fel" då? För egen del tror jag att man alltid ska göra saker och ting med eftertanke. Om man inte gör det finns det ett gammalt militärt uttryckssätt som heter "fort och dumt" och så vill vi inte agera.

I referensgruppen som har lett det aktuella arbetet har jag ingått sedan valet 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar