onsdag 23 mars 2011

Det finns visst en boendepolitik


Under dagens lunchseminarium har jag redovisat att Moderaterna och Alliansen har en långsiktig och ambitiös bostadspolitik och just en boendepolitik som sätter boendet och bostadskonsumenterna i centrum i stället för systemen.

Gustav Fridolin sade att han och Miljöpartiet inte har tagit ställning till hur deras bostadspolitik ska se ut. Han uppgav vidare att han bland annat hade fått uppdraget att arbeta fram förslag till en sådan politik. Jag tycker att det var positivt att höra att Gustav Fridolin ansåg att långsiktiga villkor var eftersträvansvärda. Samtidigt uteslöt han i och för sig inte statliga subventioner. Men det återstår att se var Miljöpartiet landar i dessa frågor. Gustav Fridolins resonemang var nyanserade till skillnad från det som Miljöpartiets ordinarie ledamot i Civilutskottet brukar komma med.

Det finns skäl att påminna om att Miljöpartiet under första hälften av förra mandatperioden hade en bostadspolitik som låg nära Alliansens. I princip var det ett - för Miljöpartiets del - något högre anslag till fukt- och mögelskadefonden som skiljde. Inte minst efter Håkan Juholts uttalanden tidigare under veckan finns det nog skäl att förvänta sig mer självständiga förslag från Miljöpartiets sida. Vi får vänta och se hur dessa förslag kommer att se ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar