tisdag 15 mars 2011

Artikel på DN-debatt

DN-debatt finns i dag en artikel där jag skriver tillsammans med mina parti- och riksdagskollegor Mats Johansson, Hans Wallmark och Maria Abrahamsson samt min parti-, och tidigare riksdags- och utskottskollega Inger René. Artikeln tar upp frågan om att värna den gamla grundläggande och så viktiga svenska tryckfriheten och yttrandefriheten från att spädas ut och eroderas av Europarättsliga regler och av vad som gäller i andra EU-länder.

Den grundläggande tanken med EU var och är fortfarande att det aldrig mer ska bli krig i Europa. Det var därför Kol- och stålunionen bildades (för att skapa kontroll över krigsviktig industri), Euroatom (för att skapa kontroll över farliga krafter) och den inre markanden genom Romfördraget. Syftet med den inre marknaden var att människor i Europa skulle komma närmare varandra.

Respekten för Europasamarbetets viktiga grundläggande värden kräver också respekt för nationella olikheter. Människor har olika tillhörigheter och värdet av dessa får inte förringas. Nationella rättsordningar skiljer sig därför åt på grund av gamla rättsliga traditioner. Sådant som inte behöver harmoniseras ska inte heller nödvändigtvis harmoiniseras. Så länge människor i olika länder respekteras för sina nationella olikheter blir respekten för helheten också större lokalt. Det är sådant som - lite tillspetsat - i grunden har motverkat konflikter och krig och ökat toleransen mot olikheter och därmed andra människor.

Under alla förhållanden är det viktigt att försvara den svenska tryckfrihetens och yttrandefrihetens grundläggande värden. Detta står dock inte i motsatsförhållande till att nödvändiga förändringar genomförs i något eller några avseenden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar