torsdag 24 mars 2011

Föredrag om nya plan- och bygglagen i Växjö

Nu är jag återigen på väg hem med tåg. Denna gång från Växjö, där jag har berättat om nya plan- och bygglagen (PBL), planprocesser, miljöbalken och även lite om bostadspolitik för Moderater från Kronobergs län. Åhörarna var i huvudsak personer med förtroendeuppdrag i byggnadsnämnder eller motsvarande i sina respektive hemkommuner, men det fanns också andra intresserade som var närvarande.

Tåget från Växjö till Alvesta (där byte måste ske till X2000 mot Stockholm) var försenat så jag fick skjuts till Alvesta av en hjälpsam partivän (som visade sig ha varit Huddingebo under många år tidigare). Detta för att jag skulle kunna vara säker på att komma med kvällens sista tåg mot Stockholm.

Det framfördes en del synpunkter från åhörarna som var intresserade och kunniga inom PBL-området.

För det första att den obligatoriska byggfelförsäkringen borde avskaffas eftersom den medför orimliga konsekvenser när självbyggare tvingas teckna en försäkring som de sedan inte kan utnyttja - om det skulle behövas. Ett förslag som går ut på att avskaffa den obligatoriska byggfelförsäkringen är - för övrigt - för närvarande ute på remiss.

En annan synpunkt var att ett förslag omfattande cirka 60 sidor från Sveriges kommuner och landsting (SKL) till avgifter och beräkningsgrunder för dessa - i den delen som kommunerna i framtiden själva får besluta om avgifter - var alldeles för krångligt och skulle innebära mycket kraftiga avgiftshöjningar som skulle kunna bli problematiska. Här bör det påpekas att sanktionsavgifterna däremot kommer att bestämmas i förordning från det att nya plan- och bygglagen har trätt i kraft. Syftet med denna ordning är att skapa rättslikhet i hela landet. När det gäller det som ligger kvar i kommunerna med nya PBL (exempelvis planbesked, villkorsbesked och startbesked) ska självkostnadsprincipen gälla, vilket innebär att SKL:s förslag kanske inte heller stämmer med den lokala kostnadsbilden.

Slutligen framfördes synpunkten att det skulle kunna behövas ytterligare lättnader i strandskyddsbestämmelserna utanför storstadsområdena. Tankar om att länsstyrelseledet borde avskaffas vid prövningen av överklagade planer och bygglov verkade också falla i god jord.

I morgon ska jag träffa Alloktons VD i Stockholm för att höra vad bolaget har tänkt att göra med sitt bostadsbestånd i Visättra i Huddinge. Därefter blir det också ett möte med företrädare för nätverket jagvillhabostad.nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar