måndag 14 mars 2011

(S) medger: Orkade inte hitta ny bostadspolitik

I dag har Maryam Yazdanfar (S) skrivit en artikel i Socialdemokraternas nyhetstidning ”Aktuellt i politiken” i ämnet ideologi.

I artikeln säger hon: ”Efter 90-talskrisen orkade vi socialdemokrater aldrig hitta en ny bostadspolitik.” Det är hedervärt att erkänna detta även om det har varit uppenbart för många under lång tid. Det vanliga påståendet från vänsterhåll har annars varit att Alliansregeringen saknar bostadspolitik vilket naturligtvis är helt felaktigt. Det som Alliansregeringen åstadkom tillsammans med hyresbostadsmarknadens parter under förra mandatperioden räddade hyresrätten i Sverige. Detta och ett antal andra problem orkade socialdemokratin inte göra någonting åt under sin senaste 12-åriga regeringsperiod.

Vi är nog överens om att det generellt byggs för lite bostäder i Sverige, men frågan är hur vi kan åstadkomma ett ökat byggande. Det är här skiljelinjen går. Jag anser att bostadsmarknadens funktionssätt ska bygga på långsiktigt stabila villkor som innebär att de bostäder som produceras ska motsvara bostadskonsumenternas efterfrågan. Regelverket ska vara sådant att detta blir möjligt utan politikers ständigt återkommande inhopp. Jämför med arbetsrätten och kollektivavtalsbildningen. I fråga om bostadsbyggande verkar socialdemokratin stå för samma principer som på lönebildningens område finns i de länder där politikerna bestämmer lönenivåerna.

För det första: Det är oklart vad Maryam Yazdanfar menar med att förenkla byggandet, men det är det som har skett bland annat genom den nya plan- och bygglagen som träder i kraft den 2 maj i år. Syftet är att politikerna ska ska skapa förutsättningarna men sedan stå i standby-läge när regelverket är på plats, men samtidigt avvakta och vara beredda på att genomföra ytterligare reformer för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Däremot inte att syssla med ideliga politiska ingripanden på detaljnivå.

För det andra: Maryam Yazdanfar skriver: ”Jag vill uppmana alla mina kollegor på alla politiska nivåer om en klok markanvändning. Att sälja mark till högstbjudanden i alla lägen kan vara riktigt osmart.” Att kommuner inte kan slumpa bort sina tillgångar är nog ganska klart och vad hade beskedet från (S) varit om det hade gällt en skola? Dessutom har jag i annat sammanhang påpekat att det kan var fråga om otillåtet statsstöd om en kommun medvetet dumpar priset på mark för att därigenom gynna en aktör men inte andra.

Slutligen detta tjat om statliga subventioner. Maryam Yazdanfar skriver: ”Subventioner kan vara bra om de är intelligent utformade för att få igång marknader som inte fungerar.” Efter 90-talskrisen fick sådana subventioner aldrig marknaden att fungera. Varför skulle subventioner få marknaden att fungera nu när ingen ens efterfrågar dem? …… När orkar (S) inse att ingen efterfrågar statliga subventioner till bostadsbyggandet? Än så länge tryter Socialdemokraternas ork efter 90-talskrisen och det lär den fortsätta att göra under lång tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar