torsdag 24 mars 2011

Internationell handel och WTO

Inne i WTO:s konferenslokal

Resultatet från konferensen under början av denna vecka har nu publicerats i ett "outcome document" som antogs enhälligt av konferensen. Vi som representerade Sverige var:


SWEDEN − SUEDE

AVSAN, Anti (Mr./M.)
Member of the Riksdag
Membre du Riksdag

ODELL, Mats (Mr./M.)
Member of the Riksdag
Membre du Riksdag

WETTERSTRAND, Maria (Ms./Mme)
Member of the Riksdag
Membre du Riksdag


Därutöver var min parti- och riksdagskollega Jessica Polfjärd med i egenskap av observatör från Nordiska rådet.
.
Slutdokumentet innehöll en uppmaning till WTO-medlemmar att ta tillvara det smala men verkligen gyllene tillfället att slutföra Doharundan före utgången av 2011.
.
En viktig synpunkt som uttrycks i dokumentet är att konferensen anser att det är viktigt att se till att öppnandet av den internationella marknaden för utvecklingsländer, rättvis handel och liberalisering går hand i hand med hållbar utveckling (som innehåller tre pelare: ekonomisk utveckling, miljöskydd och social utveckling).
.
För att göra WTO till en verkligt universell organisation understryker konferensen kravet att underlätta anslutningsprocessen för alla utvecklingsländer, särskilt för de minst utvecklade länderna. Konferensen kräver också avlägsnande av de politiska hinder som står i vägen för att säkerställa delaktighet och den universella karaktären av medlemskap i WTO. De utdragna förhandlingarna inom Doharundan har därutöver understrukit ett behov av att förbättra funktionen hos WTO som förhandlingsforum.
.
Det multilaterala handelssystemet ska bidra till en hållbar utveckling för alla, med full hänsyn till de särskilda och differentierade behov och den kapacitet som finns i utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar