söndag 20 mars 2011

I morgon WTO-konferens i Geneve

I morgon och på tisdag ska jag delta i en konferens hos World Trade Organization (WTO) i Genéve. Konferensen anordnas gemensamt av Interparlamentariska unionen (IPU) och Europaparlamentet. För första gången någonsin äger konferensen rum i WTO:s lokaler och syftar till att öka den externa insynen i WTO.

Konferensen är i första hand avsedd för parlamentariker som är specialiserade på frågor som rör internationell handel i sina respektive parlament. Konferensen kommer att ge en möjlighet att få förstahandsinformation om den senaste utvecklingen i Doharundan (som påbörjades redan 2001) och att överväga olika sätt att bidra till en vitalisering av denna process. Avtalsrätt och även internationell köprätt ligger inom Civilutskottets beredningsområde. Därför finns det en koppling till frågeställningarna genom mina uppdrag både inom IPU och inom Civilutskottet.

I utkastet till slutdokument står bland annat att internationell handel är en kraftfull motor för hållbar ekonomisk tillväxt och att den är nödvändig för att uppnå millenniemålen. I den djupa och omfattande lågkonjunkturen har det multilaterala handelssystemet bevisat sitt värde. Själva förekomsten av WTO-regler och bindande mekanismer har spelat en avgörande för att motverka hotet om protektionism och rivstarta den ekonomiska återhämtningen i världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar