tisdag 29 november 2011

Plakatpolitik och bostadspamfletter på DN-debatt

Det har saknats en socialdemokratisk bostadspolitik i Sverige sedan krisen under 1990-talet. Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman har också bekräftat att (S) inte har någon bostadspolitik i en kommentar på sin blogg.

I en replik mot bostadsminister Stefan Attefalls (KD) debattartikel på DN-debatt skriver Veronica Palm (S) under rubriken ”Hög tid att börja bygga fler bostäder nu”. Hon menar att det inte behövs några utredningar utan att det bara är att sätta spaden i jorden nu. Då uppkommer direkt frågan varför spaden inte sattes i jorden i större omfattning när vi hade ett omfattande subventionssystem under en socialdemokratisk regering.

Bostadsbristen i Sverige har ackumulerats under omkring 20 års tid. Således till stora delar under den tid då socialdemokraterna hade regeringsmakten. Vi dras fortfarande med strukturella problem på bostadsmarknaden från den tiden. Nu har (S) haft mer än fem år på sig i opposition att utforma en ny politik men har trots detta inte ett enda genomtänkt bostadspolitiskt förslag, utan ägnar sig i stället åt plakatpolitik. Socialdemokratiska slagord och bostadspamfletter kan inte ersätta bristen på förslag.

Självklart är utredningar inte lösningen på akuta problem, men hur ska man annars kunna komma till rätta med återstående strukturella problem som finns på bostadsmarknaden. Amineh Kakabaveh (V) tog för en tid sedan strid för en skatteutredning i en debattartikel i Göteborgsposten. Hon såg detta som en lösning problemet med att det byggs så få bostäder. Jag kritiserade henne för detta i en replik eftersom hennes beskrivning av problembilden saknade helhetsperspektiv.

Veronica Palm påstår nu att ”bostadsbyggandet befinner sig på bottennivåer och spås falla ännu mer.” Detta är på Juholtskt vis en osanning. Enligt den i dag uppdaterade Byggbarometerns byggstartsindex för bostäder visar den senaste mätningen en högre nivå av investeringar än under motsvarande tid under både 2010 och 2009.

I förra veckan presenterade den europeiska organisationen Euroconstruct dessutom en förvånansvärt optimistisk prognos för 2013 då det europeiska byggandet väntas vända uppåt igen trots turbulensen i den så kallade eurozonen. Prognosen för tillväxten inom den europeiska byggbranschen år 2013 är +1,8 procent och +2 procent för år 2014. Nästa år spås dock en nedgång om -0,3 procent.

Byggandet föll kraftigt i Europa efter finanskraschen 2008. Bottenåret var 2009 då investeringarna rasade med sammantaget 8,6 procent. Irland och Portugal dök med 34 respektive 9 procent och Spanien backade 22 procent.

Tillsammans med Schweiz, Tyskland och Belgien sticker Sverige ut som ett av de länder som drabbats lindrigast av krisen. Efter 2009 har Sverige haft en stadigt ökad byggaktivitet och Prognoscentret räknar med fortsatt positiv utveckling, om än på lägre nivåer, under perioden 2012 till 2014.

Att byggandet inte har gått ned i Sverige beror naturligtvis till stor del på välskött svensk ekonomi, vilket inte är så konstigt med en ansvarsfull regering och Europas bästa finansminister. Man kan försiktigt fråga sig hur det hade varit med bostadsbyggandet om vi hade haft en ekonomiskt oansvarig regering under ledning av Håkan Juholt. Då hade nog svenska bostadsbyggare huggit i sten med spaden varje gång.
Veronica Palm påstår sedan att ”Regeringen saknar färdriktning och handlingskraft”, vilket också är en osanning. Alliansen har stått upp för en konsekvent bostadspolitik ända sedan regeringsskiftet 2006. Mycket har gjorts men mycket återstår fortfarande att göra.

När det gäller socialdemokraternas så kallade byggmiljard så tänker jag inte beröra det förslaget närmare just nu. Jag konstaterar bara – återigen – att mot socialdemokraternas subventionstänkande står en i princip enig bygg- och bostadsmarknad. Trots detta framhärdar (S) i sitt gamla subventionstänkande. Detta är verkligen avsaknad av bostadspolitik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar