torsdag 10 november 2011

Byggsubventioner är inte lösningen

I dagens nummer av Hallandsposten bemöter jag det Veronica Palm och Aida Hadzialic (båda S) skrev i en debattartikel den 3/11. De båda socialdemokraterna påstod att ”Dagens unga har stått i en hopplöst lång bostadskö länge nog”. Mitt svar är: Jag kan hålla med om det, men problemen har tyvärr sett ut så under lång tid. Den enda långsiktiga lösningen på bostadsbristen är att det byggs fler bostäder där behoven finns.

Jag skriver också att Socialdemokraternas subventionsförslag är gammal skåpmat, har inte fungerat tidigare och riskerar återigen att snedvrida förutsättningarna för byggbranschen. Subventioner har kritiserats i det närmaste unisont av företrädare för bygg- och fastighetsbranschen och lär inte heller denna gång leda till att det byggs fler bostäder. Det är bland annat sådana subventioner som har skapat den situation vi nu anstränger oss för att ta oss ur.

Målet med bostadspolitiken måste vara att människor ska få bra bostäder till rimliga kostnader och då krävs en fungerande bostadsmarknad.

Här finns en länk till den ursprungliga debattartikeln och här finns en länk till min replik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar