torsdag 3 november 2011

Bostadsbyggande handlar inte bara om bostäder

Ett traditionellt misstag som Socialdemokraterna oftast har gjort är att man har plockat samhällsutmaningen bostadsbyggande ur sin kontext och sedan försökt lösa problemet utan att se att en mängd olika saker i samhället runt omkring måste fungera för att människor ska få en fungerande bostadssituation. Det är därför kommunerna är så viktiga. Där det finns bostäder måste det finnas tillgång till förskolor, skolor, äldreomsorg, närsjukvård och annan kommunal service, kollektivtrafik samt i rimlig utsträckning vägar.

I ett modernt och trivsamt samhälle krävs det utöver den verksamhet som kommunerna själva ansvarar för även närservice i form av handel, restauranger och kaféer, grönområden och parker, lekplatser för barn och dessutom ett acceptabelt kulturellt utbud. Det krävs således mycket mer än att det bara byggs svulstiga punkthus på en åker eller stora limpor till hus utan något annat än ett och annat spinkigt träd mellan huskropparna.

Dagens uppfattning om det goda och trivsamma samhället innebär därför så mycket mer än miljonprogrammets bostadsområden när dessa byggdes. I många fall och på många håll har olika brister i sådana områden ännu inte rättats till i tillräcklig omfattning.

Tomas Hansson (KD), som är kommunalråd i Huddinge, med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, har skrivit en artikel med rubriken "Lågt bostadsbyggande inte kommunernas fel" på Brännpunkt i Svenska Dagbladet med anledning av den inventering av bostadsbyggandet som bostadsministern Stefan Attefall (KD) har tagit initiativ till i Stockholms län.

Tomas Hansson nämner en del av de problem som har förekommit och som fortfarande kvarstår. Nu har vi ju visserligen en annan regering än den som lurade Huddinge kommun på utlovade infrastruktursatsningar men problemen har blivit värre. Som ledamot i kommunstyrelsen i Huddinge, både då och nu, trodde jag för egen del aldrig på de till intet förpliktande avtal som Huddinge kommun skrev på med dåvarande landshövdingen Mats Hellström och staten som motpart.

Inte heller Socialdemokraterna i Huddinge såg på problematiken med bostadsbyggande på annat sätt än Socialdemokrater i allmänhet. I ett av de områden som byggdes efter den så kallade överenskommelsen med Mats Hellström byggdes det exempelvis inte tillräckligt med förskolor. När den Moderatledda kommunledningen tog över efter valet 2006 följde fyra år av omfattande utbyggnad av förskolor i kommunen. Under den tiden fick bostadsbyggandet ske i en lugnare takt för att övrig samhällsservice skulle kunna komma ikapp. Nu är vi ikapp, bland annat när det gäller antalet förskoleplatser, vilket innebär att bostadsbyggandet kan öka.

Det viktiga är dock att helhetsansvaret finns - i kommunerna - och insikten om att det inte bara handlar om att bygga bostäder utan att skapa fungerande samhällen där människor kan bo och leva och trivas.

2 kommentarer:

 1. "Nu är vi ikapp, bland annat när det gäller antalet förskoleplatser, vilket innebär att bostadsbyggandet kan öka."

  Återkom gärna när bostadsbyggandet börjat öka i den omfattningen som krisen kräver. Det vore något annat än löst prat.

  SvaraRadera
 2. Hej ordet ansvar för "Bostadspolitiska" frågor får mig att tänka på diktatorisk kommunism och verkligheten för oss vanliga funkar precis så i hela Sverige.
  Alla konkurrens mekanismer är satt ur funktion,dom bygg kostnader man bygger för gör idag så att folk måste ha bostads bidrag för att kunna bo.
  Ungdomen kan INTE bo alls.Och varför nu så...ju därför att hela det s k välfärdssystemet med stat,kommun,landsting och deras inköp från företag etc måste betalas!! då dom inte är produktiva(sjukvård/skola/omsorg)För visso kan ca 30 % va det max.
  Så med tillämpning av din s k bostadspolitik på t ex bilindustrin så ser vi idag var det tog vägen.Sverige har tappat helt kontrollen över bil tillverkning sen GM tog över.
  Nu står entreprenad o bygghandel så som bransch i tur för monopolets sönderfall.Det tar tid men det pågår,men men vad gör såna som du i politiken då för att bromsa förändrings vindarna .......jo ökar byråkratin i tillståndsfrågor,bankerna bromsar garanti och utlånings hanteringen, facket skriker och svartmålar att bara svenska byggare kan bygga hus...ja ja i EU bor alla i tält eller hur? du känner igen det eller hur...
  Så ungdomar o studenter,nygifta etc vi bor faktiskt i den sista diktaturen och kommunistsaten och och politiker svamlar hit o dit!

  Bostad är INTE politik det är en rättighet och samhällets skyldighet att INTE bromsa /stoppa behoven som man vet finns!
  Så ge fa,,n i byråkratin(ja byggnormer som gör att husen möglar invändigt efter ca 8-10 år fint va!!) och låta folket/samhället bo för rimliga pengar .Det går idag att bygga för 1/3 av priset vad korrupta PEAB och dom andra 2 byggbolag i maskopi bygger mögelhus för!
  Vakna upp för fa..n!och släpp hörnflaggan..Ni politiker överskattar ert arbete i förhållande till det ni egentligen gör../

  SvaraRadera