onsdag 16 november 2011

Intressant om narkotika i SvD

I dagens Svenska Dagbladet finns en artikel med rubriken "Internetdroger har tagit över". I den aktuella artikeln redogörs för fakta från några olika källor avseende narkotikamissbruk.

I artikeln anges bland annat följande: "I flera EU-länder har syntetiska opioider ersatt heroinet. Det handlar mest om läkemedlet fentanyl som är kraftfullare än heroin och som ofta leder till överdoser. Dels läcker drogen från sjukvården, dels tillverkas den illegalt i länder som gränsar till EU."

Fentanyl kan ges som injektion inom sjukvården eller genom depotplåster som sätts på huden. Enligt uppgifter från polisen beträffande förhållandena i Sverige har - såvitt känt - hitintills fem män avlidit under 2011 till följd av överdoser av fentanyl. Fyra av de fem männen var kända missbrukare mellan 25 och 31 år. Åtminstone tre av dem tycktes ha fått i sig fentanyl genom rökning av plåsterbitar. Den femte avlidne, en 37-åring, förekom inte alls i polisens register.

En annan intressant uppgift är - enligt artikeln - att narkotikamissbruket bland ungdomar i Sverige den i särklass lägst i Europa. Kan detta möjligen bero på den restriktiva narkotikapolitiken?

Här finns en länk till artikeln i SvD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar